המשנה ליועמ"ש, רז נזרי, שלח הבוקר (שני) מכתב למנכ"לים וליועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, בו ביקש "להנחות ולהקפיד בדבר יישום הוראות החוק והנחיות היועמ"ש בנושא ייצוג שוויוני לנשים במוקדי קבלת החלטות ככלל, ובמיוחד בתקופה מאתגרת זו בהקשר למשבר הקורונה".

המנכ"לים והיועצים המשפטיים של משרדי הממשלה התבקשו להקפיד שהרכב ועדה מייעצת ומינוי חבריה יביא לידי ביטוי את עקרון הייצוג ההולם בהתאם לחוק וייתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. כך גם במינוי וועדת בדיקה ממשלתית, בוועדה ציבורית ובצוותים שממנים הממשלה, ראש הממשלה, שר, סגן שר או מנכ"ל של משרד ממשלתי.  

עוד ציין נזרי במכתבו דגשים שונים בהקשר ליישום חובה חוקית זו, וכן את החובה להבטיח כי במעגל מקבלי ההחלטות ייכללו נשים המשתייכות למגזרים שונים בחברה הישראלית. בהקשר זה  יש לבחון לאילו קבוצות באוכלוסייה רלבנטית פעילות הגוף הממונה או השאלות שעומדות בפניו להכרעה, ולפעול בהתאם למינויין של נשים המשתייכות לקבוצות הללו.

כזכור, לפני כחודש פורסם הרכב השרים שנכללים בקבינט הקורונה, ובו עשרה גברים. הדבר גרר ביקורות קשות על מחסור בייצוג לנשים, וכעבור זמן מה, ייתכן שבהשפעת הביקורת, צורפה השרה לענייני גמלאים, מירב כהן, לקבינט.