הפרעת חרדה חברתית, או Social Anxiety Disorder, מוגדרת כפחד לא רציונלי ומתמשך ממצבים חברתיים. מחקרים מראים כי נשים נוטות יותר לסבול מחרדה חברתית מאשר גברים, אך הגברים, על פי אותם מחקרים, פונים לטיפול יותר מאשר נשים.

הסברה קשורה בנסיבות חברתיות ותרבותיות, שלפיהן גברים מצופים להפגין דומיננטיות, ביטחון, אקטיביות ויוזמה. עבור נשים לעומת זאת, מופנמות לא רק שאינה נתפסת כמעוררת מצוקה או קושי, אלא שלעתים היא אף מתיישבת עם ציפייה חברתית להימנעות ממוחצנות, מעימותים ומבולטות.

ממצאי הבדיקה של עמותת רקפת מציגים שינוי אופטימי ביחס לסברה זו, ועלייה משמעותית בהשתתפות נערות ונשים בקבוצות שנועדו לסייע בהחלפת דפוסים הימנעותיים ומרוחקים חברתית בכאלו שיש בהם יוזמה והשתתפות. לפי הנתונים, אחוז הנשים והנערות הלוקחות חלק בקבוצות עולה בהדרגה ככל שיורד גילן. כלומר, נראה הרבה יותר ילדות ונערות בקבוצות הצעירות מאשר נשים בקבוצות הבוגרים.

כך בקבוצת ילדים ונוער - 58% הן בנות, בקבוצות גילי 18־23 ו־24־31 היחס הוא כמעט 50%, ואילו בגילי 32־40 שיעור הנשים המשתתפות הוא 46%. בקבוצות לגילי +40 משתתפות רק 18% נשים. נתוני הפניות לעמותה בשנה החולפת מצביעים גם הם על עלייה בכמות הפניות של נערות ונשים.

בעמותה מסבירים: "אנחנו מאמינים שהעלייה בפניות של נערות ונשים היא תוצאה מבורכת של העצמה נשית. היא מעידה בעיקר על הרצון שלהן להתגבר על החרדות והאתגרים, ולהיות נוכחות בכל מרחב בחייהן: הזוגי, המשפחתי, בקריירה ובלימודים".