יהדות התורה

יהדות התורה (צילום: ללא)
'יהדות התורה' היא מפלגה חרדית אשכנזית המהווה איחוד כוחות של מפלגת 'אגודת ישראל' החסידית ו'דגל התורה' הליטאית. שתי המפלגות החלו לרוץ ביחד כבר בכנסת ה-13 ב-1992 חיות בכפיפה אחת למרות חילוקי דעות ואיומים על פירוק האיחוד. במשך שנים נמנעו ראשי המפלגה מלכהן בתפקידי שרים, על מנת שחבריה לא ידרשו לשאת באחריות להחלטות הממשלה המנוגדות לרבים מעקרונותיהם, אולם בכנסת האחרונה נאלץ סגן שר הבריאות ליצמן להתמנות לשר לאחר שבג"ץ קבע כי לא יוכל לכהן כסגן שר הבריאות עם סמכויות מלאות של שר.