חדשות מתפרצות

אושר לקריאה שנייה ושלישית: חוק לעידוד תרומות מזון

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ אלי אלאלוף פתחה את כנס החורף של הכנסת באישור הצעת חוק לעידוד תרומות מזון לקריאה שניה ושלישית. הצעת החוק, של ח"כ אורי מקלב וח"כים נוספים, נועדה בראש ובראשונה להסיר ממי שמעוניין לתרום מזון את החשש שמא יישא באחריות אזרחית או פלילית, במקרה שבו יגרם נזק מהמזון שנתרם. בנוסף, הוסיפה הוועדה להצעת החוק סעיף הקובע כי שר הבריאות יעניק אחת לשנה אות הכרה לעסקים התורמים מזון על פי אמות מידה שיקבע.

אריק בנדר 15/10/2018 12:19
שתפו:
עוד מבזקים