חדשות מתפרצות

יתרות מטבע החוץ בינואר: 118 מיליארד דולר

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל בסוף חודש ינואר 2019 הסתכמו ב-118,151 מיליארד דולר, גידול של 2,872 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 32.1 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. הגידול מוסבר ברכישת 30 מיליון דולר על ידי בנק ישראל, העברות לממשלה מחו"ל בסך כ-1.21 מיליארד דולר, שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,659 מיליוני דולרים. מאידך, הקיטון קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ-30 מיליוני דולרים.
השערוך מבוצע מדי חודש כדי להתאים את הערך הדולרי של היתרות לשערי החליפין של היתרות באירו, ליש"ט, ין ועוד.
 

ג'ון בן זקן 07/02/2019 13:58
שתפו:
עוד מבזקים