חדשות מתפרצות

סקר משרד האוצר: משקי הבית צורכים יותר רפואה פרטית בעשור האחרון

סקירה של משרד האוצר בעשור 2008-2017 מגלה שהוצאה משקי בית על שירותי בריאות פרטיים גדל במידה ניכרת. הוצאה זו בא לידי ביטוי בצריכת ביטוחים משלימים וצריכת שירותים רפואיים שלא במסגרת סל הבריאות.

הגידול בביקושם אלו בא לידי ביטוי בגידול של כ-85% בהכנסות קופות החולים מהביטוחים המשלימים וגידול בשיעור דומה בהכנסות חברות הביטוח ממכירת פוליסות בריאות. באותם עשר שנים הכנסות חברות הביטוח מפרמיות (ברוטו) בתת ענף "הוצאות רפואיות" גדלו ל-3.58 מיליארד שקל לעומת 1.96 מיליארד שקל בשנת 2008.

ג'ון בן זקן 13/08/2019 10:55
שתפו:
עוד מבזקים