חדשות מתפרצות

סיעת יהדות התורה תגיש ערעור על תוצאות הבחירות

סיעת יהדות התורה סבורה כי על פי הנתונים שברשותה המנדט השמיני מגיע לה ועל כן היא שוקלת להגיש ערעור על תוצאות הבחירות. הסיעה טענה כי 
יו"ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר כתב בעניין הכללת קלפיות שונות בתוצאות הבחירות כי "הקלפיות המפורטות בהחלטתי זו הן הקלפיות שהובאו בפני עד המועד האחרון לעריכת הסידורים המנהליים לצורך עמידה בהוראות סעיף 11 לחוק היסוד הנ"ל. עם פרסום התוצאות הסופיות, תקום הועדה מכיסאה, והסמכות לתקן את התוצאות לא תהיה עוד בידה. זהו סד הזמנים שהציב המחוקק, וממנו אין בידי לסטות. עם זאת, ככל שיתגלו לאחר מכן טעויות שיש בהן כדי לשנות עוד את תוצאות הבחירות שיפורסמו, או שיתבררו חס וחלילה מעשים פליליים נוספים לכאורה – בדין יש פתרונות אף לכך".

עוד נכתב, כי "ההחלטה שהתקבלה בסד זמנים קצר, פער הקולות המזערי והעובדה שיש חסר בנתונים חשובים כדי לקבוע את תוצאות הבחירות, מביאה אותנו לשקול את הגשת הערעור כאמור. אנו תקוה כי בעקבותיו תתברר האמת ונקבל את המנדט השמיני".

אנה רייבה ברסקי 10/10/2019 16:33
שתפו:
עוד מבזקים