כניסת שבת

כניסת שבת
פרק הזמן של לפני שקיעת השמש ורדת החשיכה ביום שישי. מסמל את תחילתה של השבת, על כל הנגזרות של כך: סגירת עסקים, הכנות לקראת קידוש ערב שישי ושמירת שבת בקרב יהודים מסורתיים, דתיים וחרדים. מועדי תחילת השבת וסיומם משתנים מדי שבוע, על פי אורך היום ומועד שקיעת השמש, כאשר בקיץ השבת נכנסת מאוחר יותר מאשר בחורף