בנק ישראל הודיע היום (ראשון) על שורה של צעדים כלכליים על מנת לסייע למשק להתמודד עם משבר הקורונה. בין היתר מדובר על צעדים מוניטריים ועל צעדים של הבנקים השונים לללקוחיתיהם בעקבות פנייה של הנגיד, פרופ' אמיר ירון, ושל המפקחת על הבנקים, חדוה בר

בין הצעדים עליהם הודיעו הבנקים: הקלות בתשלום החזרי משכנתאות, תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים; הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב - במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה, ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים; הצעות לפיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים; הצעות לשירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק, כדי להקל על לקוחות שאינם מעוניינים או יכולים להגיע לסניפים בעת הזו, ובפרט הקמת מוקד טלפוני ייעודי לאזרחי מבוגרים; מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.

בנוסף, הפיקוח על הבנקים הודיע היום על שורה של הקלות רגולטוריות:

הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה: במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתא הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה), בשיעור מימון עד 70% (טרם ההקלה המגבלה היא שיעור מימון של 50%).

מתן ההלוואה בהתאם להקלה זו יהיה כפוף להצהרת הלווה כי החריגה משיעור מימון של 50% אינה למטרת רכישת דירה נוספת (דירה להשקעה).

הגדלת מסגרות אשראי למשקי בית ולעסקים: בנק יהיה רשאי להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.

הקלה שתאפשר לכלל הציבור לבצע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפים: על פי ההוראות הקיימות, הצטרפות לשירותים בנקאיים מרחוק, ללא הגעה בסניף ובאמצעות  "בנקאות בתקשורת", נעשית אך ורק ביוזמת הלקוח. כדי לאפשר בעת הזו לכלל הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות מרחוק מבלי צורך להגיע לסניף בנקים יוכלו להציע לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית. 

אספקה סדירה של מזומנים במכשירים אוטומטיים: בכדי להמשיך ולשמור על אספקה סדירה של שירותי מזומן ללקוחות באמצעות הכספומטים, בנק ישראל מאפשר באופן זמני לשנות את תמהיל השטרות במכשירי המשיכה האוטומטיים ( למשל, להפחית בשטרות  בעריכים של 20 ו-50 ₪, ולהגדיל את כמות השטרות בעריכים של 100 ו-200 ₪) כך שכל מכשיר יכיל בתוכו סכום כספי מקסימלי, ולקוחות יוכלו לצמצם את תדירות ההגעה שלהם למכשיר הכספומט הבנקאי. 

הקלות (עתידיות) על לקוחות שחזרו להם שיקים: במידה ויוכרז אירוע חירום אזרחי (לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה) הפיקוח על הבנקים יעשה שימוש בסמכותו להנחות את הבנקים לא להגביל חשבון או בעל חשבון בגין שקים שסורבו (תקופת ההשעיה מוגבלת בחוק ל-90 יום).

הלוואות לקבלנים: במטרה לתמוך בהמשך פעילות ענף הנדל"ן ולסייע לקבלנים לעמוד בצרכי המימון המתגברים, לנוכח הצפי של מחסור בעובדים ועיכובים בבניה, בנקים יוכלו להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, כך שסך האשראי (בניכוי תשתיות לאומיות) יעלה משיעור של 20% ל- 22% מסך כל תיק האשראי של הבנק  (סך המגבלה, כולל תשתיות, תעמוד על 24%). הקלה זו תאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף בהיקף של כ-15 מיליארדי שקלים.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, אמרה כי "לנוכח התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל, ובתוך כך על כל משק בית פרטי ועסק, אפתח בכך שאדגיש שהמערכת הבנקאית בישראל איתנה ובזכות כך היא ערוכה לתמוך ולסייע ללקוחותיה בעת הזו. הבנקים עומדים מול האירוע עם עודפי הון, יחסי נזילות גבוהים ותיק אשראי מבוזר בין לווים רבים ובאיכות גבוהה. הפיקוח על הבנקים פועל למען ציבור לקוחות הבנקים כדי להבטיח אספקה סדירה של שירותים בנקאיים, ככל שניתן תחת המגבלות שקבעה המדינה. אדגיש, כי אין חשש לפגיעה בשירותים הבנקאיים החיוניים והמערכת הבנקאית ערוכה להמשך הספקה של שירותים בנקאיים גם אם תהיה החרפה משמעותית של המצב והחמרה במגבלות התנועה. אנו מפרסמים היום רשימה של הקלות רגולטוריות שיאפשרו לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי לסייע למשקי הבית ולעסקים לעבור את התקופה עם פגיעה מינימלית ככל שניתן".

חדוה בר (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)חדוה בר (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

בנוסף, בנק ישראל החליט על הפעלת כלים נוספים במסגרת ביצוע המדיניות המוניטרית, שנועדו למתן את התנודתיות החריגה ולהגדיל את הנזילות בשווקים הפיננסים שבהם פועלים הגופים הפיננסיים השונים, העסקים ומשקי הבית. בנוסף, צעדים אלו יגבירו את האפקטיביות של המדיניות המוניטרית- הם יחזקו את התמסורת מהריבית שקובעת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל גם לשיעורי הריבית לטווחים הארוכים יותר.

בנק ישראל יפעל בשוק הפתוח וירכוש בשוק המשני אג"ח ממשלתיות מסוגים שונים ולתקופות שונות לפדיון בכמויות הנדרשות על מנת לוודא ששוק האג"ח הממשלתי מתפקד כיאות. בנוסף, בנק ישראל יבצע עסקות ריפו עם אג"ח ממשלתי כבטוחה מול מוסדות פיננסיים.

אמיר ירון (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)אמיר ירון (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)

נגיד הבנק אמר כי "הקורונה פוגש את המשק במקום טוב מאוד. הנתונים הכלכליים החזקים – ביניהם יחס חוב תוצר ושיעור אבטלה נמוכים, עודף בחשבון השוטף, רמה גבוהה של יתרות מט"ח, ומערכת פיננסית חסונה - מגדילים את העמידות של המשק למול ההתפתחויות. ההחלטות על המגבלות השונות שננקטו הן בעלות השלכות כלכליות כבדות משקל. בנק ישראל, ואני בראשו, פועל על-מנת לצמצם את הפגיעה בעסקים ובציבור, כך שניתן יהיה לצלוח את התקופה הזאת בשלום, ובפגיעה המינימלית האפשרית. לכן, בהנחייתי, פרסמנו היום סט של צעדי מדיניות שבאים לתמוך בשוקי ההון, לסייע בתמסורת המדיניות המוניטרית ולהקל על לקוחות המערכת הבנקאית העסקים והצרכנים – בעת הזו. אנחנו ערוכים לכל התפתחות ונמשיך לנקוט צעדים ככל שיידרשו, ובהתאם להתפתחויות השונות: המדיניות המוניטרית ממשיכה להיות מרחיבה ובכך תומכת בפעילות הכלכלית; לבנק ישראל, ולי העומד בראשו, יש כלים מגוונים לתמוך בפעילות הכלכלית והפיננסית במשק".

גם ברשות המסים מבינים את חומרת המצב, ובעקבותיו הודיעו שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים, ערן יעקב, על דחייה בעשרה ימים של המועד לדווח ותשלום למע"מ, ממחר, ה-16 למרץ עד ל-26 למרץ. ההחלטה על הדחיה התקבלה במטרה להקל על המגזר העסקי המתמודד עם ההשלכות הכלכליות  של התפשטות וירוס הקורונה בארץ ובעולם ושל הצעדים שננקטים במטרה לצמצם את פגיעתו באוכלוסייה. בצעד משלים הנחה יעקב את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מירבית ולתת מענה  פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב. יובהר כי לא חל שינוי במועדים לדווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה.