מנכ״ל הכנסת אלברט סחרוביץ, קיים היום (רביעי) הערכת מצב עם גורמי המקצוע בכנסת בנושא השלכות הנחיותיו של משרד הבריאות, ומעבר המשק למתכונת עבודה של 30%, על פעילותה השוטפת של הכנסת בדגש על עובדי ובאי הבית. 

״האחריות מחייבת נקיטת צעדים משמעותיים המגבילים עד למינימום הנדרש את כניסתם של באי המשכן״ אמר סחרוביץ בראשית דבריו והוסיף כי ״צעדים אלו הכרחיים על מנת לסייע ולצמצם ככל הניתן את אפשרות חשיפתם של  נבחרי הציבור ובאי הבית החיוניים למחלה״.

בין הצעדים החדשים שהונחו על ידי מנכ״ל הכנסת, צוין כי תוגבל כניסתם של יועצי ח״כים ושרים לשטח המשכן. יחד עם זאת, תינתן אשרת כניסה ליועץ אחד, מלבד חברי כנסת בעלי מוגבלויות וראשי וועדות לכשיוקמו, להם תותר אשרת כניסה לשני יועצים.

בנוסף, יוגבלו צוותי הסיעות, כאשר סיעה שקיבלה בבחירות האחרונות עשרה מנדטים ומטה, תינתן אשרת כניסה לשני אנשי צוות בלבד. לסיעה שקיבלה בין עשרה ל-20 מנדטים, תינתן אשרת כניסה לשלושה אנשי צוות, ולסיעות של למעלה מ-20 מנדטים, הליכוד וכחול לבן, תינתן אשרת כניסה לחמישה אנשי צוות. 

הנחייה נוספת היא ביטול כל היתרי הכניסה החד יומיים לכנסת מטעמם של חברי הכנסת והסיעות. אישורים חריגים יאושרו רק ע״י קצין הכנסת. בנוסף, נמסר כי עד להודעה חדשה, יבוטלו כל היתרי הכניסה הקבועים למעט, עובדי הכנסת, יועצים פרלמנטריים ועובדי הסיעות, כאשר כל אישור חריג אחר יאושר רק על ידי מנכ״ל הכנסת.

לגבי אנשי התקשורת שעובדים בכנסת, נאמר כי תותר כניסת של כתבים פרלמנטריים בעלי אישור קבוע בלבד. בנוסף, צילומי ראיונות יתאפשרו אך ורק בתיאום עם מערך הדוברות של הכנסת ומחלקת היתרים. עוד נמסר בהנחיות המנכ״ל כי מזנון הכנסת יופעל במתכונת של חלוקת ערכות מזון ארוזות. 

בסיכום ההנחיות, נכתב כי אגף משאבי אנוש בכנסת נערך ליישום מתכונת העבודה המצומצמת במשק, של כ-30%, וכן לאפשרות מעבר למתכונת חירום תוך מתן דגש על הפרדת מבנית ופרסונאלית של בעלי התפקידים החיוניים בכנסת.