ראשי רח"ל (רשות החירום הלאומית) לשעבר - תת־אלוף במיל' בצלאל טרייבר ותת־אלוף במיל' זאב צוק־רם - קוראים לא להעביר את האחריות לטיפול במשבר הקורונה לידי גוף זה שבמשרד הביטחון. לדבריהם, רשות החירום הלאומית, שמיועדת לנהל משבר מסוג זה, לא נמצאת היום בכשירות הנדרשת, ופיקוד העורף נדרש אומנם לסייע לעורף הישראלי בצורה משמעותית יותר, אך לא כגוף מנהל שמתאם את עבודת המשרדים. לדבריהם, ממפקד פיקוד העורף אינו צריך לתאם את עבודת המשרדים הממשלתיים, במיוחד כאשר מדובר באירוע בעל מאפיינים אזרחיים לחלוטין.

גורמים שעבדו ברח"ל בשנים האחרונות, חלקם עדיין מועסקים במשרד הביטחון, אומרים ל"מעריב" כי רשות החירום הלאומית אינה נמצאת בכשירות לנהל את האירוע.

טרייבר ציין: "אותם גורמים שמבקשים כעת את העברת הסמכויות למשרד הביטחון הם אלה שהשמידו את רח"ל ופגעו בה הכי קשה". לדבריו, ראש הממשלה צריך להמשיך לנהל את המשבר, אך יש צורך במטה לאומי שינהל את עבודת המטה הנדרשת בין המשרדים.

צוק־רם, שהיה ראש רח"ל האחרון, אומר כי ב־2018 התקיים תרגיל גדול עם הדגמת מאפיינים דומים להתפרצות הקורונה. התרגיל התנהל ברח"ל ועלו בו פערים חמורים במענה המקצועי שרח"ל אמורה לתת לאזרחים, הבאים לידי ביטוי גם עכשיו. הוא מוסיף כי הפערים הללו לא הושלמו - והתוצאות בהתאם. לצד הביקורת שלהם, טרייבר וצוק־רם סבורים כי פיקוד העורף יכול להיות הרבה יותר דומיננטי בסיוע במצב הנוכחי אם יידרש לכך.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "בניגוד לנטען, מפרוץ המשבר רח"ל מבצעת היטב את תפקידה בריכוז פעולות הממשלה ועושה זאת טוב לאין שיעור, ביחס לתקופות קודמות, עם תחומי אחריות ברורים ומוגדרים ובחמ"ל אחוד. צר לנו על הניסיון לעוות את המציאות. ועדת מומחים, בראשות האלוף במיל' אבי מזרחי, הוקמה במטרה להסדיר את יחסי הגומלין ותחומי האחריות בין רח"ל לפיקוד העורף. הוועדה המליצה כי רח"ל תשמש כגוף מטה לאומי אסטרטגי למוכנות העורף תחת שר הביטחון, ותעסוק בתכנון והתוויות המדיניות למשרדי הממשלה ולמערך משק לשעת חירום. שלושה שרי ביטחון (ליברמן, נתניהו ובנט) אישור את המלצות הוועדה".

קורונה - שאלות ותשובות