התקנות החדשות שאישרה היום (רביעי) הממשלה, ואשר נכנסות לתוקף כבר בשעה 17.00 אחר הצהריים, הצריכו את המשטרה לערוך בחינה מחודשת ולעבור לאכיפה נחושה לצד פעילות הסברתית, על מנת שהציבור יפנים את משמעות התקנות החדשות ובעיקר את השינוי המהותי בהגבלות התנועה שחלות על הציבור. "ננקוט תחילה במדיניות סובלנית וסלחנית כנגד הציבור, אולם ככל שהציבור יתרגל לתקנות החדשות נעבור לאכיפה מאסיבית כי אלו מטרות התקנות החדשות" אומר גורם בכיר במשטרה. המשטרה הדגישה כי איננה מבצעת אכיפה אגרסיבית וכי היא מאפשרת הגעה לתפילה במרחב הציבורי, שלא תעלה על עשרה מתפללים.

בתוך כך, נכון לשעה 16:00, חילקה היום המשטרה 163 דו"חות: 50 למפרי חובת בידוד, שישה למפרי חובת דיווח למשרד הבריאות, 79 למסרבים להוראה על התפזרות מהתקהלות/התכנסות, ו-28 למפעילי עסקים בניגוד להוראות. כמו כן, הוצאו היום 55 צווי סגירה לעסקים, ונפתחו 135 חקירת נגד מפרי בידוד ו-36 חקירות נגד מפיצי "פייק ניוז".

היום פנתה המשטרה לשלטונות צה"ל, בבקשה לקבל כבר החל ממחר סיוע מכוחות הצבא שיצטרפו למערך האכיפה ויצוותו אל כוחות המשטרה שפועלים בשטח. בנוסף, צריך לזכור כי גם המפקחים העירוניים רשאים לסייע בפעילות מוגבלת באכיפה על הצווים. משמע, שמפקח עירוני לא רשאי להטיל קנס בגין אי פיזור התקהלות לבקשת שוטר, ורק שוטר יהיה רשאי להטיל את הקנס האמור.

במשטרה מציינים: "ניערך בכוחות משימתיים מוגברים, ביצוע של מחסומים מדלגים בכניסות לערים, בחלק מהמשכונות בתוך הערים. בימים הראשונים נשתדל להימנע מפעילות נוקשה. עוד לא נכנסנו למצב חירום לכן הצבת המחסומים הינה לצורך בולטות והפגנת נוכחות בשטח. אנחנו פועלים בשטח כשאל כוח המשימה יצטרפו כוחות משנה שיפנו אל התושבים ויורו להם לחזור הבית למעט אלו שמחזיקים באישורים המתאימים. נמשיך לבצע אכיפה מול אלו שמפרים בידוד, אלו שלא דיווחו כדין על בידוד וכמובן בתי עסק שפתחו את עסקם בניגוד לצו".

בנוגע לדרישה להימצא במרחק של עד 100 מטרים מהבתים, המשטרה תבצע אכיפה הגיונית ולא תוכל לאמוד מרחקים אלא בהקשה על מקומות המגורים של התושבים בהסתמך על תעודות הזהות שלהם, בהשוואה למקום הימצאותם בפגישה עם כוחות המשטרה. נבהיר כי חרף ההגבלה במרחק מהבתים, מותר לצאת מהבית לצורך קניות, רכישת תרופות, הגעה לרופא, העברת קטין לרשות אחד מהוריו מההורה השני, הגעה למקום העבודה וחזרה ממנו.

במשטרה עדיין בוחנים את משמעות התקנות החדשות, שרשמו החמרה באופן האכיפה של שתי עבירות חדשות שקשורות לשהות של אנשים במרחב הציבורי. האחת מתייחסת לתקנה לפיה אדם לא יוכל לצאת למרחב הציבורי אלא לצורך הגעה של עובד למקום העבודה וחזרה , הצטיידות ברכישת מזון, קניית תרופות ובעת שאדם שיצא מהבית לא עונה על ההיתרים הקבועים הוא נחשב כמי שעובר עבירה פלילית שבגינה יוטל עליו קנס מינהלי בסך 500 ש"ח. הגבלה נוספת חלה בנוגע לאיסור לשהות במרחב הציבורי בכלל, לרבות חופי הים, גינות ציבוריות ובמקומות שלא אושרו בתקנות. גם כאן, אדם שיפר את ההוראה הזאת גם הוא עובר עבירה פלילית ויוטל עליו קנס מנהלי על סך 500 ש"ח.

בעל עסק שיפתח את העסק שלו בניגוד לתקנות יקבל קנס בסך 5,000 ש"ח, ואדם ששוהה בעסק האסור לפעילות בימים אלו, גם אם שהה במקום בתור לקוח יקבל קנס בסך 500 ש"ח.

קורונה - שאלות ותשובות