משרד המשפטים קיבל היום (חמישי) את המלצת בג"ץ לשקול בתוך שנה מסיום משבר הקורונה להסדיר בחקיקה את הסמכות לקבוע מצב חירום בבתי המשפט. בג"ץ קבע עוד בפסק הדין כי לאגודה לזכויות האזרח שמורה הזכות לעתור נגד פעולות לא מידתיות של שר המשפטים בנושא.

היועמש של האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דן יקיר אמר: "ההסדר שנקבע בתקנות לפיו שר המשפטים הסמיך את עצמו להשבית את בתי המשפט אינו חוקתי. הוא פוגע בעצמאות הרשות השופטת ובהפרדת הרשויות. חשוב שסמכות קיצונית שכזו תעוגן בחקיקה, ושייקבעו הגבלות על הפעלתה כדי להבטיח פעולה עצמאית של בתי המשפט גם בעת חירום".