דו״ח גרטנר שפרסם הערב (חמישי) משרד הבריאות נותן ענה סופית לשאלה – האם ילדים מדבקים. והתשובה? הם אכן מדביקים, אבל פחות ממבוגרים. יש לציין כי חשיבותו של הדו״ח גדולה, מכיוון שמקבלי ההחלטות במשבר הקורונה המתינו לפרסומו, על מנת להחזיר את מערכת החינוך בהתאם לתוצאותיו.

מכון גרטנר לחקר הבריאות בדק לאחרונה את אחוזי ההידבקות וההדבקה בקרב ילדים. זאת, בהינתן שאחד המאפיינים הבולטים של מגפת COVID-19 (קורונה) הוא אחוז נמוך של ילדים חיוביים מכלל חולי קורונה, ונמוך מחלקם היחסי באוכלוסייה, תוך מספר סיבות אפשריות.

הנתונים נלקחו משני מקורות מידע. מקור הנתונים הראשון הינו מאגר מידע המכיל את מספרי הזהות וכתובות המגורים של כל תושבי העיר בני ברק אשר נולדו עד התאריך ה24 במרץ 2020. התושבים חולקו למשפחות לפי כתובת מגוריהם ושם משפחתם. מקור הנתונים השני הוא מאגר הנתונים של משרד הבריאות הכולל תוצאות בדיקות המעבדה לזיהוי קורונה, והחקירות האפידמיולוגיות המתבצעות על ידי המשרד.

יש לציין כי הממצאים נשענים על שתי שיטות שונות. לפי אחת מהן, עולה שהסיכוי של ילד להידבק קטן מהסיכוי של מבוגר, כאשר ההבדל בולט יותר עבור ילדים עד גיל 10. לעומת זאת, קשה להכריע האם ילדים מדביקים יותר או פחות ממבוגרים מסיבות של דקויות סטטיסטיות. גם לפי השיטה האחרת, הסיכוי של ילדים להידבק קטן מהסיכוי של מבוגרים, כאשר לילדים עד גיל 20 הסיכוי להידבק נע בין 30% ל-50% ביחס למבוגרים, ולילדים עד גיל 10 הסיכוי להידבק נע בין 20% ל-40% לעומת המבוגרים.

אולם ממצא בולט בדו״ח הוא שהיכולת של ילדים להדביק קשה יותר לאמידה, ונעה בין 25% ל-75% ביחס ליכולת של מבוגרים. הדו״ח מדגיש כי "בכל הנוגע למערכת החינוך שאלה מרכזית היא באיזו מידה הדבקה בתוך מוסדות החינוך תשפיע על קצב התפשטות המגפה הכולל בארץ. על מנת לענות על שאלה זו יש צורך להתייחס למאפייני ההדבקה, למאפיינים חברתיים של מוסדות החינוך, בהם ריבוי מפגשים בין ילדים, ולמידת היישום של כללי הריחוק החברתי ודרישות שמירת ההיגיינה במוסדות אלו".

עוד מודגש כי "בהתחשב בכל אלו פוטנציאל ההשפעה של פתיחת מערכת החינוך על התפשטות המגיפה עשוי להיות משמעותי, אך לא ניתן להעריכו בצורה וודאית בשלב זה". כותבי הדו״ח מבהירים: "אנו ממליצים למקבלי ההחלטות לנהוג במשנה זהירות, ובשלב זה לבצע את פתיחת מערכת החינוך והחזרה ללימודים, באופן מדורג ובפריסה על פני זמן תוך כדי ניטור ובקרה כמומלץ בהמשך".