במשרד הבריאות שוקלים בהפעלת הליכים נגד בני משפחה של חולה שלא משתפים פעולה עם חקירה אפידמיולוגית. במהלך חקירה אפידמיולוגית שנערכה במחוז מרכז במשרד הבריאות התגלה כי חולה קורונה שהה בתאריך ה-25 במאי באזכרה רבת משתתפים אשר טרם הובהר האם נערכה במסגרת ההנחיות. 

בני משפחתו של החולה, מארגני האזכרה, אשר נערכה בחצר בית ברחוב רדק בראשון לציון ולאחר מכן בבית העלמין גורדון, סירבו למסור מידע לצורך מניעת הפצת מחלת הקורונה וחלקם אף מסרו כי מסרבים לבידוד. 

משרד הבריאות שוקל נקיטת הליכים כנגד המעורבים בהתאם לסעיף 218 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 בגין מעשה במזיד העלול להפיץ מחלה שיש בה דיני נפשות, עבירה שעונשה עד שבע שנות מאסר. במשרד ציינו כי כל מי שהשתתף באזכרה חייב להיכנס לבידוד.