מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה של אמ"ן פרסם היום (שלישי) מסמך בו נכתב כי אם מגמת התחלואה תימשך כפי שהיא בשבועות הקרובים, והמגיפה לא תרוסן, ישראל תתקשה לקיים את פתיחת השמיים למול מדינות האיחוד האירופי כמתוכנן ב-1 באוגוסט.

"השלכות אי-הכללת ישראל ברשימת ה׳מדינות המותרות׳ אינן חד-משמעיות מבחינה פורמלית, בין היתר לאור העובדה שהרשימה מהווה המלצה לא מחייבת. בפועל להערכתנו, הדבר ישפיע לרעה על הנכונות של מדינות האיחוד להתיר כניסת תיירים ישראלים (להוציא ישראלים בעלי אזרחות אירופית, שככל הנראה יהיו רשאים להיכנס למדינות אירופה ללא קשר לתושבות) ולכל הפחות עשוי להביא להשתת תנאי כניסה מחמירים (כגון התניית הכניסה לבידוד). יצוין, כי על פי המלצת הנציבות אירופה צפויה להנהיג מדיניות מקלה יותר כלפי סטודנטים זרים הלומדים באירופה וכן לבעלי מקצועות ייחודיים", נכתב במסמך. 

עוד נכתב: "בהסתכלות ארוכת טווח יותר, אנו ממליצים לבחון מסרים דיפלומטיים לגבי יכולתה של ישראל להכיל את גל התחלואה הנוכחי וכן להפגין שקיפות כלפי הנציבות האירופית, גם ביחס למדיניות הכניסה לישראל עבור אזרחי האיחוד - שכן אלה משתנים שיילקחו בחשבון בהחלטות הנציבות. בכל מקרה, מומלץ להמשיך ולקדם את התוכנית לפתיחת התעופה הישראלית למול מדינות האיחוד, מתוך הנחה שנתוני התחלואה בישראל יפחתו בהמשך השנה, ושניתן יהיה לקיים הסכמים בילטרליים עם מדינות שאיתן תרצה ישראל לקיים הסכמי שמיים פתוחים".