ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ צבי האוזר (דרך ארץ), דנה היום (שלישי) בפעילותו מוקד ההשגות שמפעיל משרד הבריאות על הוראות כניסה לבידוד הנשלחות לאזרחים לאור השימוש בכלי השב"כ, ובתלונות הרבות של אזרחים על הקושי במענה במוקד. לדיון זה מוזגו גם בקשות לדיון מהיר בנושא "טעויות בכניסה לבידוד עקב איכוני שב"כ" אשר יזמו חה"כ אורנה ברביבאי, ישראל אייכלר, היבה יזבק וחמד עמאר. 

משרד הבריאות מסר לוועדה בדיון נתונים לפיהם שחרר מחובת בידוד יותר ממחצית מהאנשים שפנו למוקד ההשגות של המשרד. עוד התחייבו נציגי המשרד בפני הוועדה כי זמני ההמתנה במוקד יעמדו על כשתי דקות תוך שבוע, ובקרוב כבר יהיו 500 חוקרים אפידמיולוגיים.

יו"ר הוועדה, ח"כ האוזר, אמר: "השבוע הראשון לפעילות מנגנון ההשגות לא היה שבוע רגיל, והשבוע השני יהיה המבחן, ואני בטוח שבדיווח הבא לוועדה נראה מספרים אחרים. כפי שאמרתי, היות שניתן להניח שאנו לא מאתרים כ-50% מהחולים, הרי שמעבר לשימוש בכלי השב"כ, שמחר נמשיך בדיוני החקיקה בעניינו, יש להוסיף גם את האפליקציה האזרחית כרובד נוסף, וכן להרחיב את מערך החקירות האפידמיולוגיות".

איילת גרינבאום, מנהלת אגף השירות במשרד הבריאות והאחראית על כל המוקדים, אמרה לחברי הוועדה כי בשבוע הראשון לפעילותו המנגנון קרס ולא תפקד כראוי, אך מאז יום רביעי שעבר יש מגמת שיפור מתמדת. תחילה מתקשר האדם למוקד "קול הבריאות", אשר מכונה מוקד קו ראשון, ונציגי מוקד זה קיבלו סמכויות לשחרר אדם מבידוד מידית במקרים מסוימים, או לדחות את הפנייה על הסף. מקרים הדורשים בירור ובחינה ממשוכים יותר, או טיפול חריג, מופנים למוקד קו שני, הוא מוקד ההשגות, אשר מטפל בפניות לפי תיעדוף מקצועי – למשל צוותים רפואיים מקבלים מענה קודם בשל חשיבותם למאבק בנגיף.