לקראת הדיון, שאמור להיערך השבוע בוועדת החוץ והביטחון, ושבו יוחלט לגבי המשך השימוש באיכון הטלפונים על ידי השב"כ לטובת המערכה בקורונה, בוועדה מבקשים לזמן לדיון את ראש השב"כ נדב ארגמן. בפנייה ליו"ר הוועדה ח"כ צבי האוזר, ביקש ח"כ אלעזר שטרן "לזמן את ראש השב"כ, שיציג את עמדתו, טרם ההחלטה לאשר את המשך השימוש בכלים של השב"כ".

שטרן הוסיף: "אם נקבל החלטה לפני שנשמע את המלצותיו והערכותיו של ראש השב"כ, נחטא לתפקידינו בצורה קשה ונואשם, בצדק, בקבלת החלטות מבלי שהסתמכנו על מידע הכרחי". שטרן טוען עוד כי עד עכשיו לא הוגשה לוועדה חוות דעת מטעם ראש השב"כ, שבה מסקנות ולקחים לגבי אפקטיביות השימוש מול הקורונה, ועל משמעויות הפעלת הכלי במשימות הביטחון של השב"כ. 

אל מול התומכים בהפעלת האיכונים, כדי לאתר ביעילות אנשים שנדבקו, המתנגדים סבורים שהשימוש באמצעים אלה חושף שיטות פעולה של הארגון, מה שעלול לגרום לנזק מבצעי בעתיד. בנוסף, המתנגדים טוענים כי מדובר בפגיעה בזכויות הפרט.