משרד המשפטים פרסם היום (ראשון) את חוות הדעת של הרשות להגנת הפרטיות, לפיה הסתייעות בשירותי השב"כ בהקשר של אכיפת הנחיות הקורונה על האזרחים מהווה פגיעה נרחבת ובלתי מידתית בפרטיותם של תושבי ישראל. כמו כן, בחוות הדעת ציינה הרשות כי הטמעתה המיידית של אפליקציית "מגן 2.0", עדיפה על המשך השימוש באיכוני השב"כ.

עם זאת, המסמך מצביע כי אף אחת מהחלופות הטכנולוגיות הקיימות כעת אינה עדיפה על שימוש ב"מגן 2.0", ולכן מוטב לבחור בפתרון שפגיעתו בפרטיות פחותה, זאת לצד תגבור השימוש באמצעים נוספים, לרבות חיזוק מערך החקירות האפידמיולוגיות. עוד המליצה הרשות להשיק את היישומון, שכעת מוכן להפעלה, במהירות האפשרית. 

בנוגע ליישומון האלטרנטיבי שהוצע, שפותח על ידי משרד הבריאות, ציינה הרשות כי מדובר בפיתוח שעוצב תוך דבקות על שמירה על עקרונות הפרטיות, וכי מדובר בדרך יעילה לאיתור מגעים של חולים בנגיף באופן מיידי, כך שמדובר בפתרון המאוזן ביותר שקיים כרגע. כמו כן, היישומון עוצב כך שבעתיד יוכל להגדיל משמעותית את היעילות בתהליך איתור המגעים. 

על פי הדוח, "מגן 2.0" מאפשרת איסוף ועיבוד מידע של אזרחים במכשיר, ולא מרכזת את כלל הנתונים בשרת מרכזי, מה שמאפשר למשתמשים שליטה גבוהה מאד על המידע שנצבר. מנגד, צויין כי שימוש באיכוני השב"כ מחייב איסוף מידע באופן חיצוני למכשיר ספציפי, תוך ריכוז המידע שלוקט בשרת מרכזי, דבר המסכן מאד את פרטיותו של המשתמש ונעשה ללא ידיעתו והסכמתו של הפרט אליו נוגע המידע שנאסף. בנוסף, המידע שנאסף על האזרחים הוא כזה שמאפשר שימוש  חוזר וזיהוי נוסף של האזרח גם בהמשך, במנותק מצרכים הקשורים במשבר הקורונה.  

בתוך כך, המסמך הציג השוואה רחבה ומפורטת של מגוון טכנולוגיות ניטור שנעשה בהן שימוש ב-16 מדינות מובילות ברחבי העולם, תוך הצגת המודלים השונים הקיימים בתחום, תוך דירוגם על פי רמת השמירה על הפרטיות של המשתמשים.