תקופת הבידוד מתקצרת: משרד הבריאות הודיע הבוקר (רביעי) על שינוי נהלי הגדרת המחלימים מקורונה, כאשר מעתה אדם ללא תסמינים יוגדר כמחלים 10 ימים בלבד לאחר הבדיקה החיובית, ולא ייאלץ לעבור בדיקה חוזרת. במכתב רשמי מטעם המשרד, הוסבר: "בהתאם לידע המדעני העדכני בנוגע ל-COVID-19, הסיכון להידבק מחולה אחרי תשעה ימים מתחילת התסמינים הינו נמוך. בהמשך לכך, ארגונים בינלאומיים עדכנו את המלצותיהם למשך בידוד של מקרה מאומת". 

לפי העדכון החדש, אם כן, "במקרים תסמיניים משרד הבריאות מאמץ את המלצת ארגון הבריאות העולמי, לפיה מחלים יוגדר כאשר עברו 10 ימים מיום תחילת התסמינים ל-SARS-CoV-2, בתוספת שלושה ימים נוספים ללא תסמינים (ללא חום וללא תסמינים נשימתיים). מכאן עולה, כי עבור חולים תסמיניים, הזמן המינימלי להחלמה יהיה 13 יום לפחות מתחילת הסתמינים". 

לעומת זאת, "במקרים תסמיניים עבורם לא ניתן לקבוע בוודאות את מועד תחילת התסמינים, מחלים יוגדר לאחר 10 ימים מקבלת התוצאה החיובית, ובלבד שחלפו שלושה ימים לפחות מתום התסמינים (ללא חום וללא תסמינים נשימתיים). במקרים א-תסמיניים, משרד הבריאות מאמץ את המלצת ארגון הבריאות העולמי, לפיה מחלים מוגדר כאשר עברו 10 ימים מיום קבלת תוצאה חיובית". 

במשרד הבריאות הבהירו כי "קיצור תקופת הבידוד של החולה והגדרתו כמחלים יתבצעו על ידי רופא בלבד, על פי נתונים שונים, כמפורט בהוראת המנהל, ויביאו להגדרת החלמה מהירה יותר ולחסכון מובהק בכמות בדיקות ההחלמה הנדרשת".