על רקע החלטת הממשלה על סגר של שלושה שבועות, הכולל גם פגיעה במלונות, פנתה הבוקר (שני) רשת קלאב הוטל, באמצעות באי-כוחה, במכתב דחוף לשרים ולשורה של גורמים בממשלה, בבקשה לשקול צעדים מידתיים יותר, על מנת להקטין את הפגיעה בענף המלונאות, כמו גם את הפגיעה בזכויות יסוד חוקתיות של בעלי המלונות (לרבות, חופש העיסוק) ושל הציבור כולו. ברשת ביקשו מהשרים לאפשר את פתיחת המלונות והשהייה בהם, בהתאם ובכפוף לכל הכללים שיוחלו על הציבור ועל השהייה של הציבור בביתו ובמרחבים הציבוריים. ברשת אף שוקלים לפנות לבג"צ בבקשה דומה. 

מתוך כאן 11 - הצהרת נתניהו לתקשורת

במכתבה טענה קלאב הוטל כי "סגירת בתי המלון הינה צעד בלתי מידתי, תוך פגיעה קשה בזכויות יסוד של בעלי המלונות ושל אזרחי ישראל המבקשים לנפוש במלונות ישראל, תוך פגיעה אנושה בכלל עובדי המלונות (שרובם, כאמור, הינם עובדים מוחלשים מלכתחילה) ותוך סיכון ממשי לכלל ענף המלונאות בישראל". 

"סגירת בתי המלון מהווה צעד בלתי מידתי", אמרו ברשת, "בין היתר בשים לב לכך שנכון למועד זה, התירה הממשלה יציאה לחו"ל, ללא מגבלות. הדברים מתחדדים ומקבלים משנה תוקף, לנוכח כוונתה של ממשלת ישראל להתיר, במקביל לאיסור על פתיחת בתי המלון בישראל, יציאה לחו"ל, בעיקר לצורכי נופש. דהיינו, ממשלת ישראל מכירה בכך, שיציאה לנופש, כשלעצמה איננה מסוכנת מבחינת בריאות הציבור, והיא מתירה אותה, אולם, זאת אך ורק מחוץ לישראל". 

פגיעה במלונות - מכתב לשרים by Shai Rubin

כמו כן, טוענים ברשת כי עצם הדיבור על הטלת סגר, כבר הביא לגל ביטולים עצום בבתי המלון השונים, ואף להחלטה של ישראלים רבים להמיר (בלית ברירה) את חופשתם בארץ בנופש בחו"ל.

עוד נטען במכתב כי "ניתן לנקוט בצעדים מידתיים אחרים חוץ מסגירת בתי המלון, כגון איסור על פעילויות שונות בבתי המלון שניתן להצדיק את הגבלתן מטעמים אפידמיולוגיים, תוך נקיטת כל הצעדים הנדרשים (כגון, הצהרת בריאות, מדידת חום יומית וכדומה)".