מגיפת הקורונה עלולה לעורר מצוקות מהעבר ולגרום לתגובות רגשיות מוגברות בקרב ניצולי שואה. מחקר שנערך באוניברסיטת בר־אילן במהלך היציאה מהסגר הראשון מראה כי ניצולי שואה המתקשים להתמודד עם טראומות מהעבר חווים מצוקה רגשית ובדידות חמורות יותר גם בהווה.

במחקר נמצא שניצולים שסבלו בתקופת השואה ממחלות זיהומיות הם אלו שסובלים במיוחד במגיפה הנוכחית. המחקר, שאותו הוביל פרופ' עמית שרירא מהתוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה ומהחוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר־אילן, נערך בעקבות מחקרים קודמים שהעריכו את מידת החשש מהקורונה ואת מידת הבדידות בקרב האוכלוסייה הישראלית הכללית ובקרב קשישים.

המחקר התמקד ב־127 ניצולי שואה ובנבדקים מקבוצת השוואה, שהורכבה מיהודים ממוצא אירופי שלא עברו את השואה, כולם נולדו לפני 1945. המשתתפים עברו ראיונות במהלך היציאה ההדרגתית מהסגר בחודשים אפריל עד יוני 2020.

נמצא שתסמינים של הפרעת דחק פוסט־טראומטית ותחושות בדידות היו נפוצים יותר בקרב ניצולים שנדבקו במחלות זיהומיות כמו שחפת ודיזנטריה במהלך המלחמה, בהשוואה לאנשים שלא עברו את השואה. יתרה מזאת, דאגות הקשורות למחלת הקורונה היו שכיחות יותר בקרב ניצולים שנדבקו במחלות זיהומיות במהלך השואה (46.2%), הן בהשוואה לניצולים אחרים (22.1%) והן בהשוואה לאנשים שלא עברו את השואה (6.5%).

את המחקר הוביל פרופ' שרירא עם מאיה פרנקל־יוסף מעמותת ניני צ'ופ - המעניקה שירותים סוציאליים ליוצאי הולנד, לרבות ניצולי שואה - ועם רות מייטליס, דוקטורנטית בחוג המשולב למדעי החברה בבר־אילן.

"אנו יודעים שניצולי שואה רגישים יותר לאירועים רוויי מתח לאחר השואה, בעיקר כאלה המהדהדים את הטראומה מהעבר", אמר פרופ' שרירא, והוסיף: "המגיפה הנוכחית מזכירה תנאים קשים שהתקיימו בתקופת השואה, בהם בידוד ממושך, פרידה מבני משפחה, אך בעיקר את האיום המתמשך מפני מחלה זיהומית. מסיבה זאת בחנו אם חשיפה למצוקות ספציפיות בתקופת השואה קשורה לתגובה רגשית מוגברת למגיפת הקורונה".

חשוב לציין שניצולי השואה הראו מגוון רחב של תגובות ודרכי התמודדות עם מגיפת הקורונה. החוקרים מציינים שהאופן שבו הניצולים מתמודדים עם המשבר נובע במידה רבה מהאופן שבו הם מתמודדים עם זיכרונות טראומטיים מהשואה. המחקר הבהיר שמצוקה מוגברת נחווית בעיקר בקרב קבוצה מסוימת של הניצולים, אלו שמחלה זיהומית סיכנה את חייהם במהלך השואה. רוב הניצולים האחרים הראו עמידות מרשימה, ובדידותם הייתה דומה לזאת של בני גילם שלא נחשפו לשואה באופן ישיר.