מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה של אמ"ן פרסם היום (שני) דו"ח הטוען כי עטיית שתי מסיכות, זו על גבי זו, או לחילופים הידוק אופטימלי של המסכה על הפנים באמצעים שונים, מפחיתים באופן משמעותי את סיכוי ההעברה של נגיף קורונה בין בני אדם.

בדו"ח נכתב כי הניסויים הדגימו שמסכות רפואיות שעברו התאמות אלו הראו שיפור ניכר במזעור הפצת חלקיקים נשימתיים, העלולים להיות נגועים בנגיף בעד 85%, וכן בהפחתה בשיעור שאיפתם, על ידי הנחשפים להם בעד 83%.

עוד העלו הניסויים שכאשר שני הצדדים, החולה והנחשף אליו, עוטים שניהם מסכות רפואיות שעברו את ההתאמות הנ"ל, האדם שנחשף לחלקיקים הנגועים צפוי להיות מוגן מפניהם בשיעור העולה על 95%.

מחקרים נוספים שפורסמו לאחרונה אף הם הדגימו שניתן לבצע התאמות פשוטות למדי במסכות, בעיקר באמצעות התקנת אביזרי הידוק עליהן, כדי למנוע חדירה ודליפה של אוויר, ובכך להגביר את יעילות ההגנה שלהן. 

בסיום הדו"ח נכתב כי עד שרוב האוכלוסייה תתחסן, מומלץ להמשיך לעטות מסכות, בעדיפות רפואיות, בכל עת ובכל סביבה שאינה במסגרת משק הבית, וזאת, תוך התאמתן והידוקן לפנים , בשיטות כמתואר. זו הדרך היעילה ביותר למניעת התפשטות הנגיף, לצד צעדים נוספים כגון ריחוק פיזי, הימנעויות מהתקהלויות וקיום מפגשים רק במקרה הצורך, ובעדיפות בשטחים פתוחים.