בג"ץ קבע היום (רביעי) כי התקנה הקובעת מכסה של 3,000 נוסעים נכנסים ביום לנתב"ג, ותקנה נוספת הדורשת אישור ועדת חריגים טרם יציאה מישראל עבור מי שאינם מחוסנים או מחלימים – אינן חוקתיות. השופטים החליטו כי לא ניתן יהיה להאריך את תוקפן של הגבלות אלה במתכונתן הנוכחית לאחר פקיעתן ביום שבת.

כמו כן, ניתנה התראת בטלות לפיה ככל שיוטלו בעתיד הגבלות חדשות כלשהן על הכניסה לישראל והיציאה ממנה, יש לבסס אותן על תשתית עובדתית מקיפה ועדכנית ולהבטיח כי הן עומדות כנדרש במבחנים החוקתיים.

בעקבות ההחלטה, גורמים במשרד הבריאות אמרו למעריב כי "זו החלטה מתסכלת שעלולה להחזיר אותנו להתחלה ולעצור את ההישג של מבצע החיסונים. חודשים אנחנו עובדים קשה כדי לעצור את המגיפה ודווקא עכשיו כשהצלחנו להשתלט עליה בישראל - רוצים לפתוח את נתב"ג ולייבא מוטציות חדשות שאנחנו אפילו עוד לא מכירים אם תגיע מוטציה שתהיה חזקה מהחיסון, זו תהיה בכייה לדורות".

גם פרויקטור הקורונה, פרופ' נחמן אש, אמר לאחר קביעת בג"ץ כי "ההחלטה שהתקבלה מעוררת דאגה, מכיוון שתאפשר כניסת תחלואה רבה ווריאנטים מסוכנים לישראל. עשינו צעדים רבים, כדי למנוע זאת, וחבל שכעת אנו מציבים בסיכון את נתוני התחלואה המעודדים. החלטת בג"ץ עלולה לקרב את מדינת ישראל לגל תחלואה גבוה דווקא עכשיו".

אסתר חיות (צילום: הדס פרוש)אסתר חיות (צילום: הדס פרוש)


בית המשפט, על פי הנשיאה אסתר חיות, עמד על כך שההגבלות מהוות פגיעה בליבת הזכות החוקתית לכניסה לישראל וליציאה ממנה ובזכויות נוספות המצויות בליבת מרקם החיים הדמוקרטיים. בית המשפט ציין עוד כי פרק הזמן הממושך והרצוף שבו חלות ההגבלות אשר הוטלו מבלי שניתנה שהות מספקת לאזרחים להתארגנות, ומבלי שהובהר המועד שבו יוסרו במלואן; והסמיכות ליום הבחירות, מעצימים את הפגיעה בזכויות אזרח.

בית המשפט סיכם בציינו כי "איום נגיף הקורונה על זניו השונים אינו צפוי להיעלם מחיינו בטווח הזמן הנראה לעין, וזאת חרף הצלחתו של מבצע החיסונים. משכך, יש לאזן בין הנזק העלול להיגרם עקב חדירתו של זן בלתי ידוע של הנגיף ובין הפגיעה בזכויות יסוד של אזרחי המדינה ותושביה". 

"דרושים איזונים"

"איזון זה צריך לאפשר שגרת חיים לצד הנגיף, תוך ניהול נכון של הסיכונים הכרוכים בכך המביא בחשבון, בין היתר, את הסיכון המופחת הנשקף לאוכלוסיית המחוסנים והמחלימים, תוך מתן משקל מתאים להיות היוצא או הנכנס אזרח ישראל שהוא תושב המדינה ומרכז חייו בה", קבעו השופטים.

השופט יצחק עמית ציין כי "כבר ביום שבו החליטה הממשלה על סגירת שערי נתב"ג 'מהיום למחר' היה ברור כי סגירת השמיים אינה יכולה להיות פתרון לטווח ארוך, אף לא פתרון לזמן קצר, ויש למצוא פתרון מיידי לבעיה הקרדינלית של אכיפת הבידוד על הנכנסים לישראל".

השופט הנדל הדגיש כי ההגבלות אינן עומדות במבחן המידתיות במובן הצר, "לנוכח העובדה שנתונים רלוונטיים לא עמדו לנגד עיני מקבלי ההחלטות, ועוד הדגיש כי עד תום תוקפן של התקנות יש ליתן פרשנות מקלה ככל האפשר למגבלה זו, בייחוד בהינתן הסמיכות למועד הבחירות".

התנועה לאיכות השלטון, אחת העותרות לעליון, הגיבה על החלטת בג״ץ בעתירתה לפתיחת השמיים: "מדינת ישראל היא הדמוקרטיה היחידה בעולם שסגרה את הדלת בפני אזרחיה שלה, ועשתה זאת תוך שהיא גם מונעת מהם את זכותם הבסיסית להצביע בבחירות".

"אין זה אלא עוד סימפטום רע במיוחד של התנהלותה השערורייתית של הממשלה בניהול משבר הקורונה, של קבלת החלטות בשליפה ומהרגע להרגע, ותוך רמיסה מתמשכת של זכויות יסוד חוקתיות. אנו מברכים על פסק הדין החשוב של בית המשפט העליון, וקוראים לכל אזרח ישראלי המעוניין בכך לשוב הביתה ולהצביע בבחירות", אמרו בתנועה לאיכות השלטון.