מבצע החיסונים של פייזר בישראל הוכיח את עצמו, ואנו רואים ירידה משמעותית ביותר בתחלואה מקורונה. עם התפשטות הווריאנט הבריטי בארץ, שמדביק ילדים ונוער באחוזים גבוהים יותר, שיעור ההדבקה והתחלואה של אוכלוסייה זו עלה באופן משמעותי. מאחר שחלק גדול מהאוכלוסייה המבוגרת מחוסן, ילדים ונוער הפכו להיות המנוע המוביל את המשך המגיפה.

עד כה לא ניתן היה לחסן ילדים ונוער, היות שטרם פורסמו מאמרים המציגים את יעילות החיסון בילדים מתחת לגיל 16. ההודעה של פייזר כי החיסון שלה נגד הקורונה יעיל ובטוח גם בקרב נסיינים בני 12־15 היא חשובה.

במחקר הזה יעילות החיסון הייתה 100%, אם כי יש לקחת בחשבון את גודל המדגם הקטן ומשך המעקב, שהוא עדיין קצר. סביר כי בחיים האמיתיים יעילות החיסון תהיה מעט יותר נמוכה. הנקודה החשובה היא כי לא דווחו תופעות לואי מיוחדות מעבר לתסמינים דמויי שפעת.

לאור התוצאות הללו, פייזר מתכוונים להוציא לפועל ניסויים קליניים נוספים שיבחנו את יעילות החיסון ובטיחותו גם בילדים קטנים יותר בני 5־11, ובאף בילדים בני 2.5־5. מבצע החיסונים הישראלי הוכיח כי רק באמצעות חיסון של מרבית האוכלוסייה ניתן לשלוט במגיפה, להוריד תחלואה, אשפוזים ותמותה, ולחזור לחיים.

בארץ כבר אושר לחסן נוער בגילאי 12 עד 15 הסובל ממחלות רקע משמעותיות ונוער החי במשפחה גרעינית עם אנשים מדוכאי חיסון הנמצאים בסיכון מוגבר לתמותה מנגיף הקורונה. לא דווחו עד כה תופעות לואי מטרידות. נתונים אלו גם מוסיפים מידע כללי על בטיחותו הגבוהה של החיסון של חברת פייזר הן בנוער והן במבוגרים.

ברגע שיתקבל אישור לחיסון קבוצת גיל זו מטעם ה־FDA, האפשרות לחסן בני נוער תיפתח בארץ ללא תעדוף כבר לקראת הקיץ. חיסון כזה יקנה לבני נוער תו ירוק כמו למבוגרים, ויקל על פתיחה רחבה יותר של בתי ספר. חיסון בני נוער יתרום גם להורדה נוספת של תחלואה במבוגרים שיכולים להידבק מבני נוער. מתן התו הירוק לבני נוער שהתחסנו יקל על בילויים משפחתיים שונים שכעת מוגבלים עקב היעדר תו ירוק ללא מחוסנים.

לא נותר לנו אלא לחכות לקבלת התוצאות של יעילות ובטיחות החיסון גם בילדים קטנים יותר. הצפי הוא כי נתונים על קבוצת גיל זו יתקבלו לקראת סוף הקיץ. פתיחת ההתחסנות גם לילדים קטנים בעצם תאפשר הגעה לחסינות עדר בארץ, כך שהמחוסנים יגינו בצורה טובה לא רק על עצמם אלא גם על קבוצות באוכלוסייה שלא מצליחות להתחסן עקב אי־תגובה לחיסון בגלל דיכוי חיסוני.

הכותבת היא מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי וולפסון