בהתאם לבקשת צה״ל ולאישור משרד הבריאות, וכחלק מפיילוט שיימשך שלושה חודשים, תבוטל מהיום (שני) חובת עטיית מסיכות באימונים ובפעילויות בשטח פתוח של יחידות הכשרה ויחידות לוחמות. הקלה זאת מותנית בכך שלפחות 90% מהחיילים המשתתפים בפעילות חוסנו מפני קורונה או שהחלימו ממנה. בתום שלושת חודשי הפיילוט יישקל המשך יישום ההקלה.

בצה"ל ביקשו להדגיש כי כלל הפעילויות יתקיימו תוך שמירה על כללי ההתקהלות והריחוק החברתי הקיימים וכן כי הפעילות בחללים סגורים תמשיך להתבצע תוך עטיית מסכות ושמירה על כללי הריחוק החברתי.

ממשרד הבריאות נמסר כי "האישור מותנה בכך שצה"ל יעקוב אחר הופעת תחלואה ביחידות שהפיילוט חל עליהן, וידווח על כך אחת לשבוע לשירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, אלא אם כן תחול התפרצות שעליה יש לדווח מיד".

עוד הוסיפו: "חשוב להדגיש לגבי הציבור הכללי, שעמדת משרד הבריאות היא להמשיך ולעטות מסכות עד להודעה חדשה".