הממשלה אישרה הלילה (שלישי) עקרונית, את ביטול ההגבלות על מערכת החינוך ובהן הקפסולות. על כן, הלימודים צפויים לשוב לסדרם כבר ביום ראשון הקרוב. עם זאת, התקנות הסופיות יובאו לאישור הממשלה עם סיום העבודה עליהן, כך נמסר בהודעה משותפת למשרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד החינוך.

בעקבות ההחלטה, בתי הספר ייפתחו בכל השכבות ללא קפסולות ולא תוטל מגבלה על מעבר מורים וסייעות בין הכיתות ובתי הספר. כמו כן, הפתיחה תעשה תחת הפעלת מודל התערבות מחמיר, "מגן מותאם", שנועד להתמודדות עם התפרצויות ולמניעת התפשטות. המודל יגובש על ידי משרד הבריאות, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי.

במסגרת המתווה המוצע, יופעל מערך בדיקות וניטור רחב במוסדות החינוך, וזאת לאחר גילוי מוקדם של התפרצויות. כלומר, ברגע שיתגלה תלמיד מאומת בכיתה מסוימת, התלמידים בכיתה, בשכבה וצוות ההוראה יעברו בדיקות טרם חזרתם שוב למערכת החינוך. זאת בנוסף לחובת הבידוד כפי שקיימת עד כה. 

באשר למערכת החינוך הבלתי פורמאלית, החוגים וכן מערכת ההשכלה הגבוהה - ימשיכו לפעול במתכונת הקיימת. המשך הקלות עבור מערכת זאת, ייבחן בשבוע הבא בין משרדי הממשלה הרלוונטיים.

בתוך כך, שר הביטחון בני גנץ, כתב בחשבון הטוויטר שלו עם סיום הישיבה: "סיכמנו כעת כפי שדרשנו בכחול לבן, על פתיחה מלאה ואחראית של מערכת החינוך מיד אחרי יום העצמאות. ילדי ישראל הפסידו ימי לימודים ארוכים וחשובים ונמשיך לפעול בכדי שהם יושלמו".

מוקדם יותר נמסר ממשרד הבריאות, כי המשרד עוקב באופן רציף אחר נתוני התחלואה במדינה ומגבש את החלטות המדיניות בעקבות מדדים אלו. כעת, לעמדתם, משעברו שבועיים של יציבות בנתוני התחלואה עם 95% מהמדינה ירוקה, כולל תחלואה נמוכה בקרב ילדים, ניתן להתקדם עם פתיחה של החינוך בצורה רחבה יותר תוך הפעלת מתווה של בדיקות נרחבות במקומות בהם יהיה זיהוי של עליית תחלואה במסגרת "מגן חינוך מותאם".