לאור העלייה במספר החולים בנגיף, רשת משען הכוללת 9 בתי דיור מוגן בהם מתגוררים כ-2,500 דיירים, החליטה על שורת צעדי הגנה למען הבטחת בריאות הדיירים והעובדים. להלן הודעה שהופצה הבוקר בקרב כלל הדיירים, העובדים, המטפלות והמשפחות.

"נוכח התגברות היקף התחלואה בנגיף, מנכ"ל רשת משען, עמרי כהן, הורה לנקוט בצעדי הגנה מידיים על מנת להבטיח את בריאות דיירינו היקרים", נכתב. "לפיכך מרגע זה יחולו ההנחיות הבאות: ביקורי משפחות ואורחים יתאפשרו רק בתנאי שהמבקר והדייר עוטים מסכה בזמן המפגש, עובדים הבאים במגע כלשהו עם דיירים, מחוייבים לעטות מסכה בזמן המפגש, דיירים הבאים לביקור במרפאת הבית נדרשים לעטות מסכה בזמן הביקור. דיירים, עובדים ומטפלות היוצאים לחו"ל, ידרשו להכנס לבידוד עם שובם מחו"ל וטרם כניסתם מחדש לבית הדיור המוגן, תיערך בדיקה לכלל דיירנו בכל הבתים על מנת לאתר מבעוד מועד נשאים חיוביים של הנגיף ולקטוע שרשרת הדבקה, חלילה".

עוד נכתב: "כולנו חווינו את השנה האחרונה ואנו מודעים למורכבות של המגיפה, משום כך אנו מצפים לשיתוף פעולה מלא מצד העובדים, המטפלות, המשפחות והדיירים, למען בריאות כולנו".