מתווה "התו השמח" נכנס לתוקפו הלילה (בין שלישי לרביעי) באולמות אירועים, מועדונים ומקומות לעריכת כנסים, אשר נערכים בחלל סגור ובתפוסה של מעל ל-100 איש. בתוך כך, לפי התקנות אירוע שמתקיים במקום שחלקו בשטח פתוח וחלקו בשטח סגור, חלים עליו הכללים של אירוע בשטח סגור.

כמו כן, מדובר בחובה שחלה על כל מקום ציבורי ועסקי, גם מקומות שלא פועלים בתו ירוק, שלא להכניס ולא לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה ולהציב שלטים במקומות בולטים לגבי החובה לעטות מסיכה. בנוסף, מקומות שבהם מערכת כריזה – מחוייבים להודיע על החובה לעטות מסיכה במערכת הכריזה.

לצד זאת, על מנת להיכנס למקום הפועל תחת התו הירוק, ניתן להציג בשלב זה אחד מהאישורים הבאים: אישור על תוצאה שלילית בבדיקת PCR בתוקף של 72 שעות או תוצאה שלילית בבדיקה מהירה שבוצעה על ידי גוף דוגם הרשום במשרד הבריאות, בתוקף ל-24 שעות. לחלופין ניתן להציג תעודת מתחסן או מחלים ואישור תו ירוק. 

כחלק מההנחיות, על מפעיל של מקום הפועל בתו ירוק למנות ממונה לקורונה, לבדוק את האישורים של האורחים לצד תעודה מזהה, וכן להציב שלט לעניין החובה להיכנס באמצעות תו ירוק או תוצאה שלילית, שכן במקום שהכניסה אליו בתיאום מראש על המפעיל ליידע מראש את האורחים על החובה להציג תו ירוק או תוצאה שלילית. 

בתוך כך, במקרה של הפרה של הוראות אלו יחוייבו המפרים בקנסות מנהליים. אדם שאינו מחוסן או מחלים שנכנס למקום הפועל בתו הירוק ייקנס באלף שקלים, וכן מקום שאמור לפעול בתו ירוק, ולא בודק את האישורים בכניסה למקום יחוייב בקנס של עד 10,000 שקלים. 

בנוסף, קנס של 3,000 שקלים יינתן למקום שפועל בתו ירוק, שלא הציב שלט לעניין חובה כניסה בתו ירוק או תוצאה שלילית בלבד, ואלף שקלים למקום ציבורי ועסקי שהכניס או נתן שירות לאדם שלא עוטה מסיכה, או מקום שלא הציב שלטים לעניין החובה לעטות מסיכה.