משרד הבריאות פרסם היום (חמישי) סיכומי נתונים של ועדת המעקב למבצע החיסונים נגד נגיף הקורונה בישראל, בהם ריכוז נתונים על מחוסנים בשתי מנות חיסון ורמות התחלואה שנצפו בקרב אוכלוסיה זו, וכן נתונים חדשים על בטיחות החיסון בקרב בני 12-15. 

מהנתונים עלה כי מתוך 1,848,568 אנשים שחוסנו באופן מלא עד תחילת חודש פברואר, בסך הכל 5,770 אומתו כחיוביים לנגיף, מתוכם
495 אושפזו, 334 הגיעו למצב קשה או יותר ו-123 נפטרו. 

עוד עלה בנתונים כי היעילות של החיסון במניעת הדבקה ותחלואה עם סימפטומים ירדה באופן דרמטי בחודש האחרון ועומדת על 39% בלבד. עם זאת, היעילות במניעת אשפוזים ותחלואה קשה נותרה גבוהה ועומדת על 88% ו-91% בהתאמה. 

מהנתונים על בטיחות החיסון בגילאי 15-12 עלה כי עד כה דווחו שני מקרים של דלקת בשריר הלב בקרב בנים מחוסנים בגילאי 15-12 מתוך 178,836 מקבלי מנה ראשונה ו-56,524 מקבלי מנה שניה בגילאים אלו.

בקרב בנות 12-17 שקיבלו את החיסון נמנעו 8,500 מקרי קורונה, 183 אשפוזים, 38 מאושפזים בטיפול נמרץ ומוות אחד. בקרב בנים בני אותו גיל, נמנעו 5,700 מקרי תחלואה, 215 אשפוזים, 71 מאושפזים בטיפול נמרץ ושני מקרי מוות.

עוד עלה בנתונים כי בני 12-19 סבלו פחות מתופעות לוואי לעומת צעירים בני 20-29. בעוד בקרב צעירים, 110 מתחסנים מכל 100 אלף דיווח על תופעות לוואי לאחר המנה השנייה ו-75 לאחר המנה הראשונה, בקרב בני 16-19 רק 33 דיווחו על תופעות לוואי לאחר המנה הראשונה ו-23 בלבד לאחר השנייה.

בקרב בני 12-15, השיעורים נמוכים עוד יותר: מתוך מאה אלף מנות חיסון, שישה דיווחו על תופעות לוואי כלליות לאחר המנה הראשונה ושלושה בלבד לאחר המנה השנייה.