ראש המרכז לאתיקה בארגון רבני צהר, הרב יובל שרלו, שוחח היום (רביעי) עם בן כספית ואריה אלדד ב-103FM והתייחס לפסיקה האחרונה שהוציא, לפיה יש לטפל קודם במטופל שהתחסן לקורונה, בטרם הענקת טיפול לסרבן חיסונים. לדבריו, לא מדובר בפסק הלכה, אלא ב"עמדה אתית, שאני חושב שהיא הנכונה".

הרב הסביר כי "העמדה היא שצריך לנווט בין זכותו של אדם לא להתחסן לבין המחיר והאחריות שהוא נוטל על עצמו במצב הזה, ולכן קודם כל שיהיה ברור שחייבים לטפל בכל אחד. כתבתי במפורש שכאשר מדובר על שעת חירום צריך ללכת לפי המצב הרפואי אם יש שני חולים שנמצאים באותו מצב. האתיקה מחייבת שהאדם ייקח אחריות על ההחלטות שלו. לא יתכן שאדם שומר על אטונומיה שלו אבל הוא שומר עליה רק בתחום הזכויות ולא בתחום החובות". 

לאחר שצמד השדרנים ניסה להקשות על עמדתו של שרלו, והציבו בפניו סיטואציה תיאורתית לפיה הלא מחוסן חולה קשה יותר מאשר המחוסן, השיב הרב: "כשעוסקים באתיקה מנסים לכלול את השאלות האלו. כשעוסקים בהצלת חיים, לא נכנסים לחשבונאות מכמה נימוקים. חולה הוא חולה, אי אפשר להיות בטוחים שזה בגלל שהוא לא חוסן ולכן זה שיקול לגיטימי רק כשיש סדרה חד משמעית של אנשים שלא התחסנו. כמו שפותחים מרכז רפואי חדש, אז אפשר להגיד 'אני נותן עדיפות למחוסנים', זה מה שאני חושב שצריך לעשות".

הוא גם התייחס לשיח סביב נושא החיסונים והתגובות שקיבל ואמר כי "קיבלתי תגובות משני סוגים, האחד סוג של תגובות שאני לא מקשיב להם בכלל, שהם לא מתווכחים על עצם העניין. הגענו למצב של התלהמות מילולית שלא תורמת לכלום, היא רק מנסה לאיים ולהפחיד. סוג שני של תגובות, ערעור על ההנחה שלי, ואת זה אני סוחב כבר הרבה שנים". 

את הראיון סיים הרב באמירה כי "איפה שיש ספק, שלא יודעים, אז זה מצב חירום ובשעת חירום תפעל לפי כללי המיון המקובלים. איפה שמנהלים מערכת, לא מדובר בהצלת חיים אלא בקדימות לטיפולים, לא יכול להיות שלא נכניס כשיקול את האחריות כלפי החברה, המערכת וחולים אחרים".