משרד הבריאות חשף היום (חמישי) את המידע הרפואי שהעביר לחברת פייזר במסגרת ההסכם בו הועברו לישראל החיסונים נגד נגיף הקורונה. המידע נחשב בעקבות עתירת האגודה לחופש המידע.

עם זאת, חלק מהמידע בקובץ שפורסם הושחר, מכיוון שלטענת משרד הבריאות הוא מנוע מלפרסם אותו במסגרת הסכם שיתוף המידע, וכי חשיפת המידע תפגע ביכולתו של המשרד לפעול.

על מנת לצפות במידע שהועבר - לחצו כאן

מהמשרד נמסר כי לצורך חשיפת המידע לציבור, הקבצים עברו בדיקה ובוצעו שינויים לצורך התממת מידע אשר חשיפתו עלולה לפגוע בפרטיות המטופלים. "יובהר כי אותם ערכים אשר הותממו מסומנים בקבצים ומעבר לכך לא נעשה כל שינוי אחר בקבצים".

הם הוסיפו כי קיים מסמך נוסף שהועבר לחברת פייזר אשר בדיקתו טרם הושלמה. "המסמך יועבר אליכם לאחר השלמת הבדיקה". עוד צויין כי משרד הבריאות, במסגרת חובתו על פי תקנה 26י לתקנות הרוקחים )תכשירים(, תשמ"ו –1986, מעביר לחברת פייזר כבעלת הרישום, עדכון על תופעות לוואי משמעותיות. כאמור זוהי חובה המוגדרת בתקנות החלה על כל תכשיר ואינה יחודית לחיסוני הקורונה או לחברת פייזר.

עוד נכתב כי "משרד הבריאות ממשיך לנהל מו"מ מול חברות וגורמים שונים לרכישת חיסונים כנד נגיף הקורונה, מתוך מטרה לבצע רכישה מגוונת של חיסונים מטכנולוגיות שונות ולהבטיח זמינות עתידית של חיסונים עבור כלל האוכלוסיה. חשיפת פרטים מסויימים בהסכם עלולה לחבל בהליכים אלה ולפגוע ביכולתו של משרד הבריאות לבצע את תפקידו. בימים אלה נבחנת האפשרות לחשיפת מידע מתוך ההסכמים, מידע שעד כה היה חסוי".

עו"ד רחלי אדרי מנכלית התנועה לחופש המידע מסרה כי "במקביל להבנה שבין מדינת ישראל ופייזר מתקיימים יחסים במסגרתם מדינת ישראל מעבירה לפייזר נתונים רבים על אוכלוסיית המתחסנים, פנינו למשרד הבריאות לקבל גישה לאותם נתונים שפייזר מקבלת. משרד הבריאות לא הגיב לבקשת המידע ועל כן נאלצנו לעתור לבית המשפט ואחרי תקופה ארוכה, כעת הגיע המידע כאשר מידע נוסף צריך עוד להתקבל".

"עניין נוסף עליו נעמוד במסגרת בירור התיק הוא כי לא התקבלה התייחסות לחוזה המסחרי בין חברת התרופות למדינת ישראל. לא מדובר רק בהסכם של העברת המידע, אלא התנועה לחופש המידע מבקשת להבין האם קיים הסכם מסחרי בין פייזר למדינת ישראל", הוסיפה.