משרד הבריאות הודיע הערב (שני)  כי 11.2% מהילדים שחלו בקורונה חוו תסמינים כלשהם לאחר ההלחמה. זאת, כחלק מפרסום סקר גדול שערך בנושא תופעות ה-"Long-Covid" בילדים בישראל.

הסקר בחן את המצאות תסמינים ארוכי טווח בקרב ילדים שהחלימו מנגיף בישראל, באמצעות סקר טלפוני בין התאריכים ה-31 במאי עד ה-13 ביוני בקרב 13,834 הורים לילדים בגילי 18-3 שנים.

1.8% עד 4.6% מהילדים נותרו עם תסמינים בחלוף שישה חודשים מהמחלה האקוטית נכון לביצוע הסקר. כמו כן, נמצא קשר בין גיל הילד והסיכוי לחוות תסמינים ארוכי טווח. ככל שגיל הילד עולה גם הסיכוי לתסמונת עולה. בקרב ילדים בגילי שלוש עד שש, שנים נמצאו תסמינים ארוכי טווח ב-1.8% מהם, לעומת 4.6% בקרב בני 12 עד 18 שנים.

בנוסף, נמצא מתאם בין מחלה תסמינית לבין הסיכוי לחוות תסמינים ארוכי טווח לאחר מכן. 5.6% מבני נוער בגילי 12-18 שנים שחלו עם תסמינים סבלו מ-"Long-Covid" לעומת 3.5% בקרב אלו שלא חוו תסמינים כשאומתו כחיוביים לנגיף. תמונה דומה ניתן לראות גם בקרב קבוצות הגיל האחרות. 

על פי דיווח ההורים בסקר, "בקרב יותר משליש מהילדים בסקר אירעה החמרה בתסמינים נוירולוגיים, קוגניטיביים או נפשיים, כמו הפרעות שינה או קשיים בריכוז בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה. ממצאים אלה עולים על המדווח בספרות אודות השפעות התחלואה ב covid על ילדים".

עם זאת, הדגיש המשרד כי "עקב ריבוי האירועים במדינה טרם ביצוע הסקר כמו מבצע שומר חומות והשינויים הסביבתיים בשנה האחרונה (סגרים, הגבלות, למידה מרחוק), לא ניתן על פי סקר להפריד ולומר מה התרומה הישירה, אם בכלל, של התחלואה בנגיף ואיזה חלק יש לייחס לאירוע הלחימה, לסגרים ולהגבלות". 

משרד הבריאות סיכם את הסקר, והבהיר כי "בהתאם לממצאים המצטברים בעולם, ניכר שיש לנגיף הקורונה השפעות ארוכות טווח לא רק על אוכלוסיית המבוגרים אלא גם בקרב ילדים. השיעור של התחלואה ארוכת הטווח המדווח, משמעותו, שישנם בישראל אלפי ילדים עם תסמינים ארוכי טווח". 

שיעור ההיענות להשתתפות בסקר עמד של 94%, ומכל תתי קבוצות האוכלוסייה (גיל, מגדר, שיוך אתני ומשך הזמן שעבר מאז ההחלמה), נעשתה דגימה אקראית. לא נכללה קבוצת ביקרת ולכן לא ניתן לבטל השפעות נוספות.