מנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור נחמן אש, קיים בימים האחרונים דיונים עם הגורמים המקצועיים בכדי לבחון את המדיניות כלפי מחלימים מקורונה, בכל הנוגע לתו הירוק, לקראת שינוי המדיניות של הזכאות לתו ירוק שתחול ב-3 באוקטובר.

על פי המדיניות החדשה, מחוסנים בשתי מנות, שעברה מעל חצי שנה מאז שחוסנו, לא יכולו לקבל תו ירוק ללא ביצוע חיסון שלישי. המטרה שהוצבה במשרד הבריאות היא להתמודד עם דעיכת המוגנות אצל מחלימים, ולהתאימה לשינוי הגדרת מתחסן. 

לפיכך הוחלט כי כל מחלים שעברה לפחות חצי שנה מאז שאובחן כחולה קורונה, יצטרך לקבל מנת חיסון אחת על מנת להיות זכאי לתו ירוק. כמו כן, אדם שאובחן כבעל נוגדנים בבדיקה סרולוגית, וקיבל מנת חיסון אחת, ייחשב למחלים מחוסן.

מחוסני "פייזר" ו"מודרנה", שעברה פחות מחצי שנה מאז שקיבלו את מנת החיסון השנייה, ייחשבו כמוגנים ובעלי תו ירוק. בנוסף, אדם שחלה לאחר שחוסן, ייחשב מיידית למחוסן-מחלים. בשלב זה, הארכת התו הירוק לאדם מחלים-מחוסן תהיה בתוקף לחצי שנה, ולאחריה הנושא ייבחן מחדש.