מליאת הכנסת אישרה הערב (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לסיוע כלכלי, בעקבות נגיף הקורונה. 12 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים.

במסגרת החוק שאושר, כל עובד אשר נעדר מעבודתו עקב שהייתו בבידוד, יזכה לתשלום דמי בידוד, בשיעור דומה לשיעור של דמי המחלה שלהם זכאי העובד לפי חוק דמי מחלה. בהצעת חוק זו הוצע לעגן בחוק מנגנון דומה שעניינו תשלום דמי בידוד לעצמאי שנעדר מעבודתו עקב שהותו או שהות ילדו בבידוד זאת, באמצעות החלת המנגנון שנקבע לגבי עובדים בחוק הקיים, בשינויים המחויבים הנובעים מאופי ושיטת ההעסקה השונים של עצמאים לעומת עובדים שכירים.

בעוד שבהצעה המקורית התעריף עמד על 430 שקל ליום, בנוסח הסופי הוא עומד על 570 שקל ליום, כאשר הימים יחושבו בדיעבד מחודש יולי 2021. יום נוסף, רביעי לבידוד, יחושב החל מ-21 בדצמבר 2021. גם עצמאים שיצאו לחו"ל במסגרת עבודתם יהיו זכאים לדמי הבידוד.

יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ אפרת רייטן מרום הציגה את ההצעה ואמרה: "אנחנו מתקנים כאן עוול שנעשה לטעמי לעצמאים בחודשים האחרונים". ח"כ שלמה קרעי: "ההצעה הזו היא טיפה בים. אנחנו נמצאים ממש בסגר אבל ליברמן לא רוצה להכריז עליו כסגר כדי שלא יצטרך באמת לפצות את העצמאים".