כאשר ברקע ביקורת רבה על המהלך, וכחלק מניסיונות המדינה למנוע התפשטות נוספת וייבוא של וריאנטים נוספים של קורונה לישראל, מסתמן כי הפיקוח על שבים מחו"ל יחל בקרוב. למעריב נודע כי הפיקוח האלקטרוני על השבים מחו"ל לארץ המחויבים בבידוד ייצא לדרך בתחילת חודש מאי.

כזכור, מליאת הכנסת אישרה לאחרונה מתווה, במסגרתו החוזרים מחו"ל יוכלו לבחור בפיקוח באמצעות צמיד אלקטרוני או יישומון בנייד, שיבטיחו את קיום הבידוד. על פי המתווה, כל מי שנכנס נכנס לארץ וחלה עליו חובת הבידוד, יכול להישלח לבידוד בית עם אמצעי טכנולוגי, אם נתן את הסכמתו לשימוש באמצעי טכנולוגי ועשה בדיקת קורונה לאחר כניסתו לישראל. 

המתווה מדגיש כי רק מי שלא ייתן הסכמתו לשימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי או לא יעמוד בתנאים הקבועים בחוק ישלח למלונית. לצד זאת, אוכלוסיות מסוימות ובכלל זה מי שקיבל אישור מיוחד מוועדת החריגים (מנכ"ל משרד הבריאות או מי מטעמו) מטעמים בריאותיים או הומניטריים חריגים, קטינים מתחת לגיל 14, או מי שמונה לו אפוטרופוס, יוכלו לקיים את הבידוד בביתם בלי אמצעי טכנולוגי.

נתב''ג  (צילום: אבשלום ששוני)נתב''ג (צילום: אבשלום ששוני)

במשרד הבריאות, שגיבש את המתווה, ציינו בדברי ההסבר להצעת החוק שאושרה כי "הכנסת זן חדש עם יכולת הדבקה מוגברת ועמידות לחיסון עלולה, לפי המידע הקיים, לאיים על יעילות החיסונים שכבר ניתנו למיליונים מתושבי ישראל. קיים סיכון מוגבר כי הנכנסים לישראל מחו"ל יביאו עימם וריאנטים אלה או אחרים, והם יתפשטו במהירות, כפי שקרה עם הווריאנט האנגלי".

"מועד הגילוי של וריאנט חדש במדינה", הוסבר עוד, "הוא כמעט תמיד מאוחר מדי למניעת הפצתו. חיסון רוב האוכלוסייה הוא האסטרטגיה הנבחרת ליציאה מהמגפה. כניסה לישראל של וריאנט חדש העלול לגרום לעמידות לחיסון, יוצרת חשש ממשי לשלילת הנשק העיקרי לבלימת המגפה. כאמור, וריאנט כזה עלול גם לאיים בהדבקה חוזרת בקרב המחלימים. זוהי סכנה ממשית לעלייה בתחלואה ובתמותה, וסכנה ממשית לבריאות הציבור, ויש לנקוט צעדים מהירים כדי לבלום אותה".