התפשטות הקורונה בישראל 01/03/2021 בשעה 09:15
סה"כ נדבקים 777,750 מחצות 722+
סה"כ חולים קשים 726 מחצות 0+
סה"כ נפטרים 5,752 מחצות 0+
מחוסנים במנה ראשונה 4,731,186 מחצות 0+
מחוסנים במנה שנייה 3,368,689 מחצות 0+
עקומה אפידמית
בחל"ת 625,803
דורשי עבודה 973,881
חזרו לעבוד 606,684

קורונה בעולם