התפשטות הקורונה בישראל 23/1/2021 בשעה 12:50
סה"כ נדבקים 592,700 מחצות 782+
סה"כ חולים קשים 1,164 מחצות 0
סה"כ נפטרים 4,286 מחצות 0+
מחוסנים במנה ראשונה 2,484,000 מחצות 0+
מחוסנים במנה שנייה 922,000 0+ מחצות
עקומה אפידמית
בחל"ת 625,803
דורשי עבודה 973,881
חזרו לעבוד 606,684

corona-world