קורונה בישראל 12/05/2022 בשעה 10:30
מאומתים יומי 2,399
סה"כ חולים קשים 99
סה"כ נפטרים 10,800
מקדם ההדבקה 0.98
אחוז חיוביים 4.73
עקומה אפידמית

קורונה בעולם