קורונה בישראל 20/10/2021 בשעה 18:23
מאומתים יומי 1,136 636+
סה"כ חולים קשים 343
סה"כ נפטרים 8,029
מחוסנים במנה שנייה 5,706,240
מחוסנים במנה שלישית 3,871,845
עקומה אפידמית

קורונה בעולם