מה בין קורונה ופריון? מחקר חדש שממצאיו פורסמו ב-sciencedirect, כתב עת מקוון המאגד לתוכו מאמרים מחקריים, העלה כי ספירת זרע גברי עלולה להיפגע בקרב מחלימי קורונה. המחקר מצא כי על אף שלא ניתן להידבק בנגיף באמצעות זרע, ספירת הזרע של מחלימי קורונה שחוו סימפטומים במהלך מחלתם - נפגמת. 

במחקר נבחנו דגימות זרע של 120 גברים מבלגיה שגילם הממוצע היה 35, לאחר 52 ימים בממוצע מאז חלפו תסמיני מחלתם. מבין 51 הגברים שנבדקו בין חודש לחודשיים מאז החלמתם, נמצא כי בקרב 37% מהם אובחנה תנועתיות זרע מופחתת ול-29% הייתה ספירת זרע נמוכה.

קורונה באירופה - זינוק בתחלואה. צילום: רויטרס

בקרב 34 גברים שסיפקו דגימות זרע לפחות חודשיים מאז החלמתם, תנועתיות הזרע נפגעה ב-28% ואילו ספירת הזרע, הייתה נמוכה ב-6%. עם זאת, לא נמצאה התאמה בין חומרת המחלה (קורונה) לבין מאפייני הזרע.

עוד עלה מן המחקר כי זרע אינו יכול להוות מקור הדבקה לנגיף הקורונה כשבוע או יותר לאחר ההידבקות. עם זאת, על זוגות המנסים להיכנס להריון להיות ערים לכך שתתכן פגיעה בזרע. שכן ריכוז הזרע שאובחן בקרב גברים שחלו בקורונה, היה נמוך יותר מזה של גברים שנמצאו שליליים לנגיף. ההשפעה המיידית של הנגיף על ספירת הזרע הגברי מדאיגה, אך נטען כי זמן ההחלמה המוערך לשינוי בספירת הזרע הוא כשלושה חודשים, אך נדרשים מחקרים נוספים בנושא שיאששו זאת.