חדשות מתפרצות

אושר בקריאה ראשונה: הבנק יחויב להודיע ללקוח טרם סירוב המחאה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 14) (חובת הודעה ללקוח טרם סירוב שיק), התש"ף-2020 של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני.

מוצע לתקן את חוק שיקים ללא כיסוי ולקבוע כי כאשר מוצג שיק לפירעון ואין בחשבון הבנק יתרה מספקת שמאפשרת את פירעונו, הבנק יהיה חייב להודיע לבעל החשבון, מוקדם ככל הניתן, שעליו להפקיד כספים בחשבון עד סוף יום העסקים כדי למנוע את סירוב השיק. כמו כן מוצע להוסיף עילות נוספות הנוגעות למסירת ההודעה כאמור לעילות המאפשרות ללקוח מוגבל וללקוח מוגבל חמור לבקש מבית המשפט לבטל הבאת שיק שסורב במניין השיקים שסורבו וכן, להסמיך את המפקח על הבנקים לקבוע הוראות ביצוע פרטניות בעניין פרטי ההודעה ושליחתה.

אריק בנדר 03/08/2020 19:43
שתפו:
עוד מבזקים