רכבת ישראל

רכבת ישראל היא חברה עצמאית בבעלות ממשלתית שהוקמה בשנת 2003 לאחר שנים רבות בהם הרכבות בישראל פעלו כחלק מרשות הנמלים והרכבות, ולאחר מכן כחלק ממשרד התחבורה. רכבת ישראל עוסקת בהסעת נוסעים ומטענים בין התחנות השונות המפוזרות ברחבי הארץ, אך אחראית גם על הפעלת תחנות הנוסעים ותחנות טעינת המסע; וכן על תחזוקה שוטפת תפעול ופיתוח של תשתיות הרכבת בישראל.