תנאי שימוש


תנאי שימוש לאתר 'מעריב', עדכון אחרון 14 מאי 2012.


תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין חברת ג'רוזלם פוסט בע"מ ח.פ 512311598 המאוגדת תחת דיני מדינת ישראל ואשר כתובתה הינה רח' האחים מסלוויאטה 15, תל-אביב.


אנו מכירים בכך שתנאי שימוש הינם מסמך משפטי מסובך וארוך, אשר עשוי להיות קשה לקריאה, ולכן אנו מציגים לך, מראש, את תקציר הסכם זה, אשר הינו בלתי מחייב ולא ישמש לפרשנות ההסכם. אנא קח את הזמן לקרוא את ההסכם המלא, כיוון שהוא ישפיע על זכויותייך וחובותיך בהקשר לאתר.

ראשית, אנו מאפשרים לך להשתמש בתכני האתר לצרכייך האישיים בלבד, ולא להפיצו לאחר;
שנית, המידע באתר מובא ללא כל אחריות לטיבו, ועשויות להיות בו טעויות. ככל שיהיו טעויות, ג'רוזלם פוסט לא תהיה אחראית כלפיך.
שלישית, אם תתן לג'רוזלם פוסט את פרטייך לצורך התקשרות, היא עשויה לשלוח לך מידע שיווקי גם כן.
רביעית, באתר מופעלים כלים חברתיים, כמו Facebook, אשר עשויים לאסוף עלייך מידע גם כן ולהעבירו לגורמים אחרים.
לבסוף, לא משנה מה, ג'רוזלם פוסט לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך כתוצאה ממתן השירותים כאן.
למען הנוחיות בלבד, הסכם זה מובא בלשון זכר, אך הינו מיועד לשני המינים.

אנו מאחלים לך המשך יום טוב, וממליצים שתקרא את ההסכם המלא המופיע כאן:
1 השירותים באתר: תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין ג'רוזלם פוסט; למטרת הסכם זה, המונח "שירותים" יכלול את כל אחד מהשירותים המפורטים מטה המסופקים על ידי הג'רוזלם פוסט (או צדדים שלישיים מטעמה), וכן כל שירות נוסף שינתן באמצעות אתר maariv.co.il (להלן: האתר), אלא אם נאמר אחרת:
1.1 כתבות: ג'רוזלם פוסט תאפשר לך גישה אינטרנטית זמנית למערכת כתבות המפורסמות באתר, מאמרי דיעה, עדכוני חדשות ותוכן אחר. התוכן יסופק על ידי הג'רוזלם פוסט או על ידי צד ג' מטעמה.
1.2 האזנה וצפיה: ג'רוזלם פוסט תאפשר לך גישה אינטרנט לתוכן אודיוויזואלי כגון כתבות וידאו, האזנה לשידורי רדיו ועוד.
1.3 דיוור ישיר: על פי בקשתך, ג'רוזלם פוסט תספק לך שירותי דיוור ישיר, הכוללים דיוור של הודעות פרסומיות לתאי הדואר האלקטרוני שלך, הרשמה לרשימות תפוצה, עדכונים חדשותיים באמצעים אלקטרוניים וכן כל פרסום אחר, בין אם בעצמה ובין אם באמצעות צד ג'.
1.4 שירותי פרימיום: על פי בקשתך, ג'רוזלם פוסט תספק לך גישה לשירותי פרמיום הכוללים עותקים של המהדורה המודפסת של עיתון "מעריב" ותכנים נוספים אשר מוגדרים למנויים בלבד. שירותים אלו עשויים להנתן כנגד תשלום.
1.5 פרסומות: ג'רוזלם פוסט תציג בפנייך פרסומות אשר יוטעמו באתר.
2 תשלום: השירותים ינתנו ללא תמורה או כנגד תשלום קבוע, והכל בהתחשב במהות השירות. הנך מכיר בכך שבכל מקרה בו תשלום יתבקש בעבור שירות כלשהוא ממגוון השירותים, הדבר יובא לידיעתך והנך מתחייב לשלם תשלום זה.
2.1 תעריפים: ג'רוזלם פוסט עשויה, מעת לעת, לקבוע תעריפים עבור השירות. תעריפים אלו הינם עבור שימוש לא-מסחרי ואישי בשירותים ולא יאפשרו שימוש מסחרי או פומבי בהם. תעריפים אלו עשויים להיות שנתיים, חודשיים, שבועיים, יומיים או חד-פעמיים.
2.2 תשלום: התשלומים על פי תנאי שימוש אלה יבוצעו בכרטיס אשראי, המחאה בנקאית או כל אמצעי אחר שיאושר על ידי הג'רוזלם פוסט.
2.3 מנוי: אם תרשם לשירות כלשהוא אשר דורש מנוי, הרי שהנך נותן לג'רוזלם פוסט את הסכמתך לחיוב מתמשך של אמצעי התשלום שלך בכל מועד חיוב רלוונטי, וזאת כל עוד לא הודעת לג'רוזלם פוסט על ביטול מנוי זה.
2.4 החזרים: בהתחשב בכך ששירותיה של ג'רוזלם פוסט הינם טובין פסידים, ומהווים קניין רוחני, הרי שבכל מקרה לא תהא זכאי להחזר עבור תשלומים שביצעת.
3 הצהרותייך וזכויותייך כמשתמש: לצורך השימוש בשירותים, הנך מצהיר כי הנך כשיר להתקשר בתנאי שימוש אלה, ואם הנך פועל מטעם תאגיד, הרי שהנך מוסמך מטעם אותו תאגיד להתקשר בתנאי השימוש. מעבר לכך, הנך מצהיר כי:
3.1 זכאות לשימוש: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ו\או אפוטרופסייך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עלייך בעבר על ידי הג'רוזלם פוסט מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.
3.2 שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי ולא מסחרי; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו (כמו לדוגמא על ידי כפתור "שתף" באמצעות Facebook) ולא תמכור, תשכיר, תפיץ או תפרסם את השירותים.
3.3 שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש בשירותים על מנת לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשבת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.
3.4 העדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עלייך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של ג'רוזלם פוסט.
4 מדיניות תוכן גולשים: על ידי אספקת תוכן טקסטואלי או חזותי לג'רוזלם פוסט באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, הנך מקבל את מדינות תוכן הגולשים אשר מופיע להלן. הנך מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות תוכן הגולשים עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידי הג'רוזלם פוסט והן על ידי האדם שזכויותיו
הופרו. למטרת מדיניות תוכן גולשים זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (1) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש למטרות של פרסום תגובות, לרבות תגובות באמצעות עמוד Facebook של האתר או באמצעות שירות Disqus או שירותים אחרים; (2) תמונות אשר נמשכו משרתי צד ג' בתכני גולשים; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירות ו(4) כל תרומה שנוצרה על ידי השירות.
4.1 רשיון בזכויות יוצרים: הנך מקנה לג'רוזלם פוסט רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי ג'רוזלם פוסט לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-מימדיות וכל פעולה אחרת.
4.2 ויתור על פרטיות: הנך מקנה לג'רוזלם פוסט את הרשות לעשות שימוש בשמך, תמונתך ודמותך בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמת.
4.3 תוכן פוגעני: הנך מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:
4.3.1 קניין רוחני: תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.
4.3.2 פורנוגרפיה: תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות עירום, גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.
4.3.3 דיבה: תוכן הגולשים אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.
4.3.4 ביטויים גזעניים: תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.
4.3.5 מזימות: תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג' כלשהוא.
4.4 אחריות לתוכן: הנך מצהיר כי הנך הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה מעבד באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד ג' לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, הנך מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים. 4.5 הודעה והסרה: על מנת להגן על זכויותייך, ג'רוזלם פוסט מחילה הליך של הודעה והסרה לצורך הגנה הן על תוכן הגולשים והן על זכויותיים של צדדים שלישיים, וכן לצורך בירור כי זכויותיו של צד ג' לא נפגעו.
4.5.1 סינון: מובהר בזאת כי ג'רוזלם פוסט לא יכולה לסנן את כל תכני הגולשים, אך תהא לה הזכות (אך לא החובה) לעשות כן, או לסרב לפרסם כל תוכן גולשים שיועבר באמצעות השירותים. לג'רוזלם פוסט תהא הזכות להסיר כל תוכן גולשים אשר מפר את תנאי שימוש אלה או אשר חוקיותו מוטלת בספק..
4.5.2 גילוי מידע: מובהר בזאת כי הג'רוזלם פוסט עשויה לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויה לגלותו אם תדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתה בתום לב תאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון של ג'רוזלם פוסט, משתמשיה והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.
4.5.3 תום לב, שיפוי: הנך מסכים וערב כי ג'רוזלם פוסט ומשתמשיה הינם תמי לב, וכי תשפה אותם מיידית בכל מקרה בו יפתח בהליך נגד ג'רוזלם פוסט או משתמשיה בגין הפרת זכויות יוצרים, דילול סימן מסחרי, הפרת פטנט או כל שימוש אחר לרעה שלך בניגוד למדיניות תוכן הגולשים בתנאי שימוש אלה. כמו כן, הנך מתחייב לשפות את ג'רוזלם פוסט ו\או את משתמשיה בגין כל תביעה בנושא זכויות יוצרים אשר תוגש כנגדם בגין הפרת זכויות יוצרים שנוצרה בעקבות הסתמכות על תכני הגולשים שלך.
4.6 הודעת הסרה: ג'רוזלם פוסט מעריכה את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן תציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהוא, למיטב ידיעתך, מפרת את זכויותייך, שמך הטוב או קנייך הרוחני, אנא הגש תלונה לג'רוזלם פוסט באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת sherut@maariv.co.il. נציג ג'רוזלם פוסט יבחן את תלונתך ויעביר אותה (אם ניתן) למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. באם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן את הג'רוזלם פוסט. בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי הנך מחזיק בזכויות אלה; (2) את הכתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי הנך מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.
4.6.1 מודרציה: לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, ג'רוזלם פוסט תעביר את התוכן למצב מושהה (מודרציה) ותבחן את תלונתך. ג'רוזלם פוסט תפנה למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים, ותעביר לו את פרטייך, אם הדבר אפשרי.
4.6.2 החזרה או הסרה: באם המשתמש שפרסם את התכנים לא יגיב בתוך 96 שעות, ג'רוזלם פוסט תמחק את תוכן הגולשים. באם הוא השיב, ג'רוזלם פוסט תבחן את תשלובתו ואם סוגיה משפטית מהותית או סכסוך עובדתי יועלו, ג'רוזלם פוסט תעביר לך את פרטיו האישיים לצורך טיפול במחלוקת.
4.7 שיפוי: הנך מתחייב לשפות את ג'רזולם פוסט בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.
5 אחריות וחבות:
5.1 העדר אחריות: ג'רוזלם פוסט אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, וג'רוזלם פוסט אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.
5.2 העדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא ג'רוזלם פוסט אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. ג'רוזלם פוסט מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידי ג'רוזלם פוסט.
6 שינויים: ג'רוזלם פוסט רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינוייםאלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותייך עם ג'רוזלם פוסט, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות ג'רוזלם פוסט כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.
7 סיום: ג'רוזלם פוסט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם ג'רוזלם פוסט מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. ג'רוזלם פוסט עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש, ומכיר בכך שג'רוזלם פוסט עשויה לסגור את השירותים מיידית או למחוק את תכני הגולשים שלך. מעבר לךכ, ג'רוזלם פוסט לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.
8 פרסומות צד ג': ג'רוזלם פוסט עשויה, על פי שיקול דעתה הלבעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. ג'רוזלם פוסט אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. ג'רוזלם פוסט לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.
9 מלוא ההסכם: תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עם ג'רוזלם פוסט וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של ג'רוזלם פוסט תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.
10 סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
11 תובענות ייצוגיות: הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד ג'רוזלם פוסט ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.


תקנון משחק פייסבוק ואינסטגרם

1.1 "אתר מעריב": אתר מעריב אונליין, עורך התחרות.

1.2 "משתתף" או "משתתפים": כל אדם העומד בתנאי סעיפים 3 ו-4 להלן ואשר מבקש להשתתף במשחק כמפורט להלן.

1.3 "האתר": www.maariv.co.il

1.4 "פייסבוק": אתר האינטרנט בכתובת facebook.com; "אינסטגרם": Instagram.com

1.5 "עמוד הפעילות בפייסבוק ": https://www.facebook.com/maarivonline

2. כללי

2.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל התחרות בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של אתר מעריב (להלן: "התחרות" ו/או "המשחק"). התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה. אתר מעריב שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.

2.2 אתר מעריב רשאי, מכל סיבה שהיא, לשנות את תנאי התקנון, לרבות תנאי ההשתתפות במשחק וכללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר ו/או בעמוד הפעילות בפייסבוק ו/או באינסטגרם. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. אתר מעריב רשאי גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. אתר מעריב לא יישא בכל אחריות ולא יחויב בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.

2.3המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את אתר מעריב, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

3. מי רשאי להשתתף במשחק

3.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל אדם מעל גיל 16 בעל דף פייסבוק ו/או אינסטגרם, רשאי להשתתף במשחק.

3.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

4. סייגים להשתתפות במשחק

4.1מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, אתר מעריב יהיה רשאי להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

4.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);

4.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;

4.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;

4.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;

4.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;

4.1.6 מכל סיבה אחרת שאתר מעריב ימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר מעריב בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.

4.3 השתתפות במשחק אסורה על עובדי מעריב, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

5. המשחק ואופן ההשתתפות בו

א. המשחק עצמו

5.1 אתר מעריב יעלה לעמוד הפייסבוק ולעמוד האינסטגרם פוסט המזמין את גולשי הפייסבוק והאינסטגרם (בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים בתקנון זה) לענות על שאלה ו/או חידה. בנוסף, יתבקשו המשתתפים לעשות לייק ו/או share ו/או לתייג אנשים נוספים (הכל בהתאם לכתוב בעמוד הפעילות בפייסבוק ו/או האינסטגרם בקשר עם הפעילות הספציפית)..

5.2 כן יתבקשו המשתתפים לשלוח את פרטי ההתקשרות שלהם (שם פרטי ושם משפחה, טלפון נייד ומען מדויק) באמצעות הודעה פרטית.

ב. בחירת הזוכים

5.3 המשתתף אשר: ענה על החידה בעמוד הפעילות; עשה לייק ו/אוshare כאמור בסעיף 5.2 לעיל; ושלח את פרטיו כאמור בסעיף 5.3 לעיל יזכה בפרס.

5.4 למען הסר ספק החלטת המערכת בדבר סוג המשחק ובחירת המנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.

5.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא ניתן היה ליצור עימו קשר על בסיס הפרטים שמסר בהתאם לסעיף 5.3 לעיל, מכל סיבה שהיא, עשוי לאבד את זכאותו לפרס. במקרה כזה, אתר מעריב שומר על זכותו להעביר את הפרס למשתתף הבא בתור אשר עונה על הקריטריונים המנויים בסעיף 5.4 לעיל.

5.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא ניתן היה ליצור עימו קשר על בסיס הפרטים שמסר בהתאם לסעיף 5.3 לעיל, מכל סיבה שהיא, עשוי לאבד את זכאותו לפרס. במקרה כזה, אתר מעריב שומר על זכותו להעביר את הפרס למשתתף הבא בתור אשר עונה על הקריטריונים המנויים בסעיף 5.4 לעיל.

5.6 הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

5.7 הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שאתר מעריב יהיה רשאי, אך לא חייב, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן יהא רשאי אתר מעריב, אך לא חייב, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטה ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.

5.8 כתנאי למימוש הפרס יהיה רשאי אתר מעריב לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, יהא רשאי אתר מעריב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.

5.9 אתר מעריב שומר לעצמו את הזכות להחליף אילו מן הפרסים במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתו בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.

5.10 במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאי אתר מעריב להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתו.

5.11 מובהר, כי אתר מעריב לא יישא באחריות כלשהי ולא יחוב בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

5.12 משתתפים אשר יזכו בפרסם כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתו הבלעדי של אתר מעריב) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של אתר מעריב.

ג. הפרסים

5.13 הפרס לזוכה ייבחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של אתר מעריב, ויפורסם ע"י אתר מעריב בעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם, בהתאמה.

5.14 הפרסים יחולקו לזוכים על ידי אתר מעריב ברחוב האחים מסלוויטה 15, תל אביב (או במקום אחר, הכל לפי שיקול דעתו) בין השעות 10:00-16:00.

5.15 מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם ו/או היכולת לממשם על ידי הזוכה (לרבות מפאת גילו), אינם באחריות אתר מעריב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה בעצם חלוקת הפרסים כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של אתר מעריב כלפי הזוכים.

6. הוראות כלליות בנוגע למשחק

6.1 כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי אתר מעריב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

6.2 ידוע למשתתף כי אתר מעריב יהא רשאי לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו זה על פי שיקול דעתן הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ובעמודי הפייסבוק והאינסטגרם, בהתאמה. יובהר כי אתר מעריב לא יישא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.

6.3 ידוע למשתתף כי אתר מעריב לא יהא אחראי לכל מניעה להשתתפות במשחק ובכלל זה בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות האתר ו/או באפשרות לשלוח ו/או לקבל מסרונים.

6.4 אתר מעריב לא יהא אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב משלוח המסרון ו/או ההשתתפות במשחק ו/או הסתמכות אתר מעריב על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.

6.5 אתר מעריב לא יהא אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק או שינויה, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.

6.6 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. אתר מעריב לא יהא אחראי ולא יישא בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.

6.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת הזוכים במשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות האתר, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.

6.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתר מעריב לא יהא אחראי בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, המשתתף מתחייב לשפות את התחנה ואת נותנת החסות למשחק בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויבנה בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

7. הצהרות נוספות של המשתתפים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

7.1 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.

7.2 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.

7.3 לאתר מעריב זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לתחנה עשויים להיות מועברים על ידי אתר מעריב לשם יח"צ, יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.

7.4 אתר מעריב לא יהא אחראי על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו ורשאי להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.

7.5 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר מעריב בקשר עם השימוש בפרטים שנמסרו על ידו ו/או המופיעים במסרון לרבות שידורם ופרסומם.

7.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת הפלאפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות אתר מעריב והן אלו שברשות צדדים שלישיים. אתר מעריב לא יחוב בכל חובה ולא ישא בכל אחריות, לא ישפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בקבלת מסרונים ו/או שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

8. בעלות בחומרים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני באתר מעריב, בעמוד הפעילות בפייסבוק ו/או באינסטגרם, על כל מרכיביהם הינן של אתר מעריב אשר יהא רשאי לנהוג בהם, או בכל חלק מהם, מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות (כולה או חלקה), לרבות עצם הבעלות בהם ו/או דרישה לקבלת תשלום, תגמול, שיפוי וכיו"ב בגין השימוש בהם.

9. הוראות נוספות

9.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

9.2 כל המועדים הרלבנטיים וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו אך ורק על ידי אתר מעריב ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

9.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי לאתר מעריב והכרעתו תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כנגדו.

9.4 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

9.5 למען הסר ספק, הפעילות אינה ממומנת, מנוהלת או מבוצעת על ידי פייסבוק ו/או אינסטגרם, וזו מהווה פלטפורמה לביצוע הפעילות ותו לא. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק ו/או אינסטגרם.

9.6 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

9.7 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

9.8 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי אתר מעריב ברחוב האחים מסלוויטה 15, תל אביב, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.maariv.co.il (תחת מחיצת "תנאי שימוש". למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!