חדשות מתפרצות

הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון ההמדינה אושרה בקריאה ראשונה

מבזק חדשות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה. בהצעה תמכו 25 חברי כנסת, אל מול 4 מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת החוץ והביטחון.   

על פי ההצעה, תנאי להפעלת סמכות שר התקשורת הוא קביעה של שר הביטחון כי שוכנע ששידוריו של ערוץ זר המשדר בישראל פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה. כמו כן, על הסמכות להיות מופעלת בהסכמת שר הביטחון ובכפוף לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, וזאת לאחר שיוצגו לפני שרי הביטחון והתקשורת ולפני ועדת השרים חוות דעת מקצועיות מטעם גורמי הביטחון המתייחסות לתשתית העובדתית לצורך מתן ההוראה בשל פגיעה ממשית בביטחון המדינה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשל העובדה שמדינת ישראל עדיין מצויה בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", ובהמשך לעמדת גורם ביטחוני באשר לצורך להותיר את הסמכויות שהיו נתונות לשר התקשורת בתקנות שעת החירום על כנן, ועקב הזמן שחלף מאז פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום אשר אינו מאפשר בעת הזו להאריך את תוקפן של התקנות – מוצע לקבוע בחקיקה, במתכונת של הוראת שעה לתקופה של שלושה חודשים או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם, את הסמכויות שנכללו בתקנות שעת החירום בנוגע לערוץ זר המשדר בישראל שידורים הפוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה".

מתן וסרמן 12/02/2024 18:15
שתפו: