חדשות מתפרצות

חברת דואר ישראל עוברת לידיים פרטיות

מבזק חדשות

רשות החברות בחרה ב'מציע מועדף' בהליך המכירה של חברת דואר ישראל: קבוצת המשקיעים בהובלת החברות מילגם בשיתוף הפניקס ביטוח, הפניקס גמל, וליימן שליסל, תרכוש את חברת דואר ישראל בעבור 461 מיליון ₪ בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים.
 
הליך הפרטת דואר ישראל הגיע לשלב ההכרזה על המציע המועדף. לאחר ההכרזה המציע המועדף ישלים בתוך מספר שבועות את השגת האישורים הנדרשים מרשויות המדינה השונות, אז יעברו מניות המדינה בחברת הדואר למשקיע החדש ותושלם ההפרטה. מדובר באירוע בעל חשיבות משקית עליונה. את ההפרטה הובילה יחידת ההפרטות ברשות החברות הממשלתיות בליווי בנק ההשקעות רוטשילד אנד קו.

אנה ברסקי 19/05/2024 14:25
שתפו: