חדשות מתפרצות

הממשלה הסמיכה את מנהלת תקומה להאריך את שהות המפונים שנותרו במלונות ובמעני הדיור הזמניים

מבזק חדשות

הממשלה אישרה היום (ראשון), ה-16 ביוני 2024, י' בסיוון התשפ"ד, את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, להסמיך את ר' מנהלת תקומה, משה אדרי ואת המנהלת להאריך את שהות התושבים שפונו מבתיהם, במלונות ובמעני הדיור הזמניים הממומנים ע"י המדינה, עד ה-15 באוגוסט 2024 וזאת על פי שיקולים מקצועיים ובחינת מכלול התנאים המאפשר את חזרת התושבים לבתיהם. 

ההחלטה, אשר סוכמה ותואמה בין מנכ״ל משרד ראש הממשלה למול משרדי האוצר, המשפטים, התיירות ומנהלת תקומה, התקבלה בהתאם לצרכי ומאפייני הקהילות השונות של החבל והתקבלה על רקע הלחימה הנמשכת ובמטרה שלא לפגוע בתהליך השיקום והריפוי של הקהילות ולאפשר השתלבות מיטבית בחזרה ליישובי הקבע. 

במסגרת ההחלטה שהתקבלה, המנהלת תסדיר את המתכונת על פיה יקבע מועד החזרה של הקהילות לבתיהם וזאת בתיאום עם משרד האוצר ובבחינת התנאים הביטחוניים והשיקומיים.  עוד במסגרת ההחלטה סוכם כי מנהלת תקומה, בתיאום עם משרד האוצר, תגבש פעילויות הפוגה לתושבים השוהים מחוץ למתקני הקליטה ומעני הדיור הקהילתי, ותממש זאת באמצעות הרשויות המקומיות בחבל. 

פלד ארבלי 16/06/2024 13:27
שתפו: