חדשות מתפרצות

סקר של בנק ישראל: ההשקעות בשדרוג התחבורה בסקטור הערבי לא השפיעו על רמת התעסוקה

מבזק חדשות

בשנים 2015-2010 חל שיפור רחב היקף בתחבורה הציבורית ברבים מהיישובים הערביים במטרה להגדיל את השתתפותם של נשים ערביות בכוח העבודה, כך מגלה מחקר של בנק ישראל שפורסם היום. מהמחקר עולה, כי לשיפור בתחבורה הציבורית הייתה, לפחות עד עתה, השפעה מועטה על התעסוקה בחברה הערבית, ובפרט לא נמצא שהוא הביא להצטרפות של נשים לכוח העבודה. 
 
שיפור בשירות סייע לחלק מהנשים העובדות להמשיך לעבוד, וכן עזר להגדלת מספר המועסקים בקרב גברים מבוגרים. שיעורי התעסוקה בחברה הערבית, בעיקר של הנשים, נמוכים מאלו של שאר האוכלוסייה בישראל. 

ג'ון בן זקן 05/03/2019 12:56
שתפו: