חדשות מתפרצות

עתירת ארגון העיתונאים התקבלה: בג״צ החריג עיתונאים מהמעקב של שב"כ

מבזק חדשות

שופטי בג״צ פירסמו לפני דקות ספורות החלטה בעתירה שהגיש ארגון העיתונאים נגד התקנות לשעת חירום בנושא משבר הקורונה שאפשרו לשב"כ לעקוב אחרי עיתונאים ללא כל מגבלה או ביקורת שיפוטית. בג״צ קיבל במלואה את עמדת העיתונאים, לפיה מדובר בפגיעה בעקרון חיסיון מקורות ובחופש העיתונות, ואימץ באופן חלקי את הפתרון שארגון העיתונאים הציעה בעתירה.

בהחלטה נקבע כי עיתונאי שיאובחן כחולה בנגיף יתבקש על ידי משרד הבריאות להסכים להעברת פרטיו לשב"כ. ככל שתינתן הסכמה כאמור, יופעל המנגנון בדרך הרגילה. ככל שהעיתונאי יסרב, תינתן לו שהות בת 24 שעות לפנות לבית המשפט ולקבל צו אשר ימנע את העברת פרטיו לשב"כ. בד בבד תיערך לו חקירה אפידמיולוגית פרטנית והוא יתבקש לחתום על הצהרה לפיה הוא מתחייב ליידע בעצמו את מקורותיו העיתונאיים, ככל שבא עמם במגע ב-14 הימים שקדמו לאבחונו.

מתן וסרמן 26/04/2020 21:58
שתפו: