נמשכת מגמת הירידה בהיעדרויות עובדים ממקומות עבודתם, בשל סיבות הקשורות למלחמת חרבות ברזל, כך עולה מנתונים שפרסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

בחודש ינואר נעדרו כ-180 אלף מועסקים מעבודתם, בשל כלל הסיבות הקשורות למלחמה (כ-5% מהמועסקים) – לעומת 7% מהעובדים שנעדרו ממקום עבודתם בדצמבר, 9% בנובמבר ו-18% באוקטובר, עם פרוץ המלחמה.

מפילוח נתוני חודש ינואר עולה כי 64 אלף מועסקים נעדרו ממקום עבודתם בשל צמצום פעילות עסקית וכ-112 אלף בשל גיוסם לשירות מילואים.

מהדו"ח עולה עוד כי שיעור התעסוקה, ללא הנעדרים מסיבת הקשורות למלחמה, עלה בהתאמה בחודש ינואר ל-57.9% (56.7% בדצמבר), אך נותר נמוך בכ-3.2 נקודות ביחס לרמת טרום המלחמה (61.1% בספטמבר).