ועדת המחירים באוצר, בשיתוף מפקחי המחירים וחברי ועדת המחירים מהמשרדים השונים, פרסמה אתמול את המתודולוגיה החדשה לפיקוח על המחירים. ההחלטה התקבלה לאחר שימוע ציבורי ודיון מעמיק בין מפקחי המחירים במשרדי הממשלה. המתודולוגיה החדשה מעמידה קווים מנחים כלליים לפיקוח על המחירים במטרה לייצר אחידות באופן הפיקוח על מחירי המוצרים ועל השירותים המפוקחים. נכון להיום, מחירים של עשרות מוצרים בסיסיים (בעיקר מתחום המזון) נמצאים בפיקוח.מדובר, בין השאר, במחירי הלחם האחיד, הביצים, הגבינות ומוצרי החלב הבסיסיים האחרים. עדכון המחירים התקופתי נעשה עד היום לפי נוסחאות שנקבעו לפני 20 שנה בידי פרופ’ יצחק סוארי. לא אחת גררה הנוסחה הישנה חילוקי דעות באשר לשיעור העדכון. המתודולוגיה החדשה התפרסמה לאחר עבודה ממושכת שהוביל משרד האוצר בשיתוף משרדי הממשלה החברים בוועדת המחירים. מתכונת החישוב הוכנה בידי משרד סומך־חייקין KPMG ובשיתוף חברת נומריקס.השיטה החדשה תחליף באופן הדרגתי את דוח סוארי ואת השיטות השונות לחישוב המחירים המפוקחים. דוח סוארי נכתב במקור לצורך בדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים, ולפיו נקבעה עד כה התשואה של הגופים בפיקוח. מאז כתיבת הדוח חלו שינויים משמעותיים בסביבה הכלכלית. שיעורי הריבית ירדו משמעותית, ובסביבה החשבונאית חלו שינויים כמו יישום התקינה החשבונאית IFRS. נוסף על כך, לפני חמש שנים פרצה המחאה החברתית ונשמעו יותר ויותר טענות אודות ניפוח מחירים לא מוצדק מצד המונופולים הגדולים במשק.הכלים במתודולוגיה החדשה יסייעו לוועדת המחירים בתהליך הפיקוח על המחירים כדי ליצור, ככל שניתן, מדיניות תמחור אחידה בתהליך הפיקוח על מצרכים ועל שירותים.בבניית המתודולוגיה הובאו בחשבון ההערות של החברות ושל הגופים המפוקחים שהגיעו לחברי ועדת המחירים במהלך העבודה. ההערות הגיעו מצד יצרני מזון כמו תנובה, אוסם, שטראוס, יוניליוור וחברות נוספות שנוסחאות העדכון רלוונטיות לגביהן. על פי ההערכות, יישום נוסחת העדכון החדשה ייכנס לתוקף כבר במהלך 2017. מחירי השירותים הבסיסיים האחרים כמו החשמל, המים, הדלק ועוד ימשיכו להיקבע באופן בלעדי על ידי גופי הפיקוח הרלוונטיים למוצרים אלה.