מכה לענף הגז: חברות קידוחי הגז מודיעין וישראמקו (מבעלי קידוח תמר) הודיעו אתמול למדינה על החלטתם להחזיר את רישיון הקידוח בפרויקט הים דניאל, ואת הזכויות הנלוות אליו. על פי ההסבר שניתן, רמת הסיכון הגיאולוגית של הרישיונות היא עדין גבוהה, וגם אם יתגלה גז צפויים קשים ביצואו ובמכירתו לשוק המקומי, הנהנה כיום מעודפים. 


עוד הוסיפו החברות כי קיימת חוסר נכונות של משקיעים חדשים ובראשם מפעילי קידוחים, להצטרף כשותפים לפרויקטים. בעלי מודיעין וישראמקו הסבירו כי לא ניתן להאריך את תוכניות העבודה מעבר לאפריל 2018, המועד הרשמי של פקיעת תוקף הרישיונות, ולכן הוחלט להחזיר את הרישיונות כבר כעת. בהודעה שנמסרה הובהר כי ישראמקו פעלה במשך תקופה ארוכה לצירוף שותפים נוספים לרישיונות, "אבל שום גוף לא היה מוכן לכך". 
 
עמדת המפעילים בהחלט מפתיעה, בהתחשב בעובדה שרק בחודש ינואר אשתקד הם יצאו בהכרזות אופטימיות בנוגע לסיכויים למציאת גז בפרויקט. לא זו בלבד, השותפים השקיעו מיליוני שקלים ברישיון דניאל כאשר בתחילה אף דווח כי נמצאו עשרה מבנים במספר שכבות גיאולוגיות עם פוטנציאל ל־1.1 TCF גז טבעי (טירליון מ"ק גז טבעי), ובנוסף, בפרויקט דניאל מערב, נמצאו שמונה מבנים שעשויים להכיל כ־0.5 עד כ־1 TCF, ומבנה נוסף שעשוי להכיל עד 3.3 TCF. 
 

בעקבות כך, פורסם בזמנו כי ההסתברות למצוא גז במבנה הראשון בהחלט הייתה גבוהה יחסית (38%־43%), כאשר במבנה דניאל מערב ההסתברות למציאת גז נעה בין 24%־57%. לשם השוואה, ההסתברות למציאת גז ב"לווייתן" הוערכה על ידי נובל אנרג'י בכ־50% וב"תמר" עמדה על 35%.
אולם למרות הדיווחים האופטימיים באותה תקופה, הוחלט כאמור לאחרונה לנטוש את הקידוחים בשל מספר גורמים ובהם חוסר כדאיות מסחרית. גורם נוסף להחלטה הנו מחירי הנפט הנמוכים, שגוררים בעקבותיהם כלפי מטה גם את מחירי הגז.
 
נטישת פרויקט דניאל מגיעה בעיתוי שבו ניחתות מכות נוספות על משרד האנרגיה, שנאלץ לדחות שני מכרזים בינלאומיים לחלוקת רישיונות לחיפושי גז. המכרז הראשון, שאמור היה להתפרסם באפריל נדחה ליולי, והמכרז מיולי נדחה לנובמבר.
 
יש לציין כי בנוסף לכל הקשיים שצוינו, חברות קידוחים בינלאומיות אינן מגלות עניין לעבוד בישראל, בין היתר, בשל היחס הנוקשה של הרגולציה (שהתבטא במתקפה נגד נובל אנרג'י המפעילה את הקידוחים "תמר" ו"לווייתן"). זאת, כאשר לחלק מהחברות הבינלאומיות יש אינטרסים במדינות ערב. המצב העגום בענף גרם לכך ששר האנרגיה, יובל שטייניץ, ביקר לפחות פעמיים בטקסס בניסיון לשכנע משקיעים זרים להגיע לישראל, אולם ללא הועיל. 

למעט חברת נובל אנרג'י, הפעילה בישראל, החברות הבינלאומיות היחידות שיש להן עניין עסקי בישראל הנן חברת אדיסון האיטלקית, שבוחנת שיתופי פעולה אפשריים, וחברת אנרג'יאן, שרכשה מקבוצת דלק את מאגרי הגז "כריש" ו"תנין". החברה היוונית כבר החלה במגעים למכירת כמויות של גז מקידוחים אלה לבתי הזיקוק ולקבוצת החברות שבראשות עידן עופר.
 
בתוך כך, דיווח בבורסה של רשת בלומברג על אפשרות לרכישת גז ישראלי על ידי ענקית האנרגיה SHELL, הקפיץ את מניות חברות הגז השונות, ובראשן דלק. לפי אותו דיווח, הרכישה תתבצע מישראל ומקפריסין, כשהגז הנרכש ישמש את "מתקן ההנזלה" של החברה, הממוקם במצרים.
 
אורי אלדובי, יו"ר איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז, מסר בתגובה לנתונים כי ״משרד האנרגיה חייב לבצע את ההתאמות הרגולטוריות הנדרשות, שיובילו לפעילות מחודשת בתחום האקספלורציה בישראל, תוך יצירת תמריצים שיעודדו פעילות של חברות אנרגיה ישראליות ומפעילים זרים. אין ספק שלישראל יש פוטנציאל לתגליות גז ונפט משמעותיות במים הכלכליים שלה, אך התנאים הרגולטוריים הנוכחיים פוגעים ביכולת להגביר את התחרות במשק הגז, ומבריחים את המשקיעים הזרים״.