כ-1.3 מיליון כלי רכב חשמליים צפויים לנסוע בכבישי ישראל בשנת 2030, כך עולה מתחזית משרד האנרגיה והתשתיות. על פי הצפי, התחבורה החשמלית בישראל תצרוך ב-2030 כ-6% מהביקוש לחשמל במשק וכ-15% בשנת 2050.

במשרד האנרגיה והתשתיות ציינו כי התחזית מתבססת על מודל שבחן שורת תרחישים, כאשר המרכזי שבהם נשען על החלטות ממשלה, הקובעות יעדים להפחתת פליטות בתחבורה. על פי המודל, סך הביקוש העתידי לחשמל מסקטור התחבורה, הכולל כלי רכב פרטיים, כלי רכב כבדים, אוטובוסים ורכבות, צפוי להיות משמעותי ולחולל שינוי במשק החשמל. בעוד שכיום סקטור התחבורה צורך פחות מאחוד אחד מהביקוש לחשמל במשק, בשנת 2030 צפוי הביקוש להגיע ל-6% מהסך הכולל וכ-15% מהסך הכולל ב-2050.

במשרד האנרגיה והשתיות ציינו כי כיום סך כלי הרכב החשמליים הפרטיים שנוסעים על כבישי ישראל עומד על כ-70 אלף. אולם, בשנים הבאות צפוי גידול חד, שיגיע ל-כ-1.3 מיליון כלי רכב חשמליים ב-2030. עוד עולה מהתחזית, כי בשנת 2050, כלל כלי הרכב הפרטיים שיסעו על כבישי ישראל יהיו חשמליים, כאשר מספרם יעמוד על כשישה מיליון כלי רכב.

עוד עולה מהתחזית, כי מגמת החישמול במשק הישראלי עתידה להתבסס גם במקטע כלי הרכב הכבדים – אוטובוסים, משאיות ורכבות. מספר האוטובוסים החשמליים בכבישים צפוי לעמוד בשנת 2030 על כ-8,000 אוטובוסים, אשר יהוו כ-35% מסך צי האוטובוסים בארץ. בשנת 2050, כבר 100% מהאוטובוסים יהיו חשמליים או מונעים במימן.

בתחום המשאיות, צופה התחזית כי בשנת 2040 תהיה חדירה משמעותית של משאיות חשמליות בסקטור המשאיות הקלות (עד 12 טון), כך שמספרן צפוי להגיע עד לכ-50% מסך המשיאות מסוג זה על הכביש. תחום הרכבות בתחזית כולל שלושה סקטורים: הרכבת הכבדה (רכבת ישראל), הרכבות הקלות במטרופולינים ופרויקט המטרו. סך צריכת החשמל של הרכבות תהווה עד שנת 2050 כ-2.5% מתחזית הביקוש לצריכת חשמל בכלל המשק.

התחזית מעריכה, כי לנוכח המאפיינים הייחודיים של ישראל כארץ קטנה, צפוייה חדירה משמעותית של כליר כבים חשמליים, מאחר שמגבלת הטווח בארץ קטנה בהשוואה למרבית מדינות ה-OECD ולכן, בעלת משקל נמוך יותר בהחלטה על מעבר לכלי רכב חשמלי.

במשרד האנרגיה והתשתיות הודיעו, כי לנוכח העלייה המשמעותית הצפוייה במספר כלי הרכב החשמליים הפרטיים, המשרד פועל להגדיל משמעותית את מספר עמדות הטעינה הציבוריות בישראל עד 2030. בשנה זו יידרש בישראל הספק של כ-1.3 מיליון קילו וואט בכלל עמדות הטעינה הציבוריות לכלי רכב פרטיים – פי 10 ביחס להספק הקיים כיום.

במקביל, המשרד יוביל את ההיערכות של ישראל למעבר לתחבורה נקייה, לכניסת כלי הרכב החשמליים ובמסגרת זו, תהיה תמיכה בהקמת תשתיות טעינה ציבורית בכל רחבי הארץ. זאת, במטרה להנגיש את השימוש בכלי רכב חשמלי במהירות האפשרית. במקביל, גם יינקטו צעדים לעידוד הקמת עמדות טעינה פרטיות, בדגש על בניינים משותפים, בהם קידום רגולציה תומכת, הנגשת מיד לציבור הרחב ועידו תחרות. על פי התוכנית, גם תקודם היערכות משק החשמל לביקושם הגדלים לחשמל הצפויים מסקטור התחבורה, בין היתר, באמצעות פיתוח רשת ההולכה והחלוקה וקידום טעינה מנוהלת בכלי רכב חשמליים.

בתוך כך, חברת אמישראגז הודיעה על כניסתה לראשונה לתחום עמדות טעינה חשמליות לרכב, עם עמדות לטעינה אולטרה מהירה בקצב של עד 360 קילוואט. אמישראגז תציע פרוייקטים של טעינת רכבים חשמליים לבניינים מגורים, חניונים ושטחי מסחר, כאשר את מיקומי עמדות הטעינה והפעלתן ניתן יהיה לאתר ולבצע דרך אפליקציית אמישראגרין. החברה הודיעה כי עמדות הטעינה לרכבים יוצבו באזורים מרכזיים ברחבי הארץ, כאשר כלל עלויות עמדות הטעינה ותיעולן השוטף יהיה באחריותה.